Kontakty

Vydavateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
08001 Prešov
IČO 17070775

Šéfredaktor:
Mgr. Anna Polačková, PhD.
tel. č. 0948 186 969
email: anna.polackova@unipo.sk

Redakcia:
tel. č.: 051 7563 112
email: redakcia@unipo.sk

Kontakty pre zasielanie príspevkov:
Príspevky o PU a všeobecné témy – Mgr. Anna Polačková, PhD. (anna.polackova@unipo.sk)
Príspevky o FF PU – Mgr. Martin Makara (martin.makara@smail.unipo.sk)
Príspevky o GTF PU – doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.(michal.hospodar@unipo.sk)
Príspevky o FHPV PU – RNDr. Monika Ivanová, PhD.(monika.ivanova@unipo.sk)
Príspevky o FMEO PU – Mgr. Tünde Dzurov Vargová, PhD., PhD. (tunde.dzurovvargova@unipo.sk)
Príspevky o PF PU – doc. Mgr. Radoslav Rusňák, PhD. (radoslav.rusnak@unipo.sk)
Príspevky o PBF PU – doc. PhDr. Maroš Šip, PhD. (maros.sip@unipo.sk)
Príspevky o FŠ PU – doc. Mgr. Lenka Hnidková, PhD. (lenka.tlucakova@unipo.sk)
Príspevky o FZO PU – PhDr. Iveta Ondriová, PhD. (iveta.ondriova@unipo.sk)
Príspevky študentov PU – Martin Bujňák (martin.bujnak.1@smail.unipo.sk)
Príspevky Erasmus PU – Ema Fričekova (ema.fricekova@unipo.sk)