Tiráž

NA PULZE

Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove
http://napulze.unipo.sk

Elektronické vydanie
- EV 185/23/EPP
- ISSN 1339-3448

Tlačené vydanie
- EV 2836/08
- ISSN 1337-9208

Vydavateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
08001 Prešov
IČO 17070775

Redakcia:
Mgr. Anna Polačková, PhD. - šéfredaktorka
Ing. Peter Haľko - zástupca šéfredaktorky
redakcia@unipo.sk

Redakčná rada:
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
prof. Ing. Peter Adamišin, PhD.
RNDr. Monika Ivanová, PhD.
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
doc. Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.
RNDr. František Franko, PhD.
Mgr. Tünde Dzurov Vargová, PhD., PhD.
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
doc. PhDr. Maroš Šip, PhD.
doc. Mgr. Lenka Hnidková, PhD.
Mgr. Martin Makara
Martin Bujňák
Ema Fričekova