PDF verzie časopisu

Články

Vianočné posolstvá

23.12.2019    Redakcia

VIII. Adventný koncert Prešovskej univerzity

22.12.2019    Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. 


Univerzita otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

26.11.2019    Mgr. Anna Polačková, PhD.


Rozhovor s doc. PhDr. Ľudovítom Petraškom, PhD.

26.11.2019    Mgr. Veronika Drábová

Rozhovor s rektorom univerzity

18.09.2019    Redakcia

Stratégia a marketing

18.09.2019    doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., prorektor PU

Rozvoj, informatizácia a hodnotenie kvality

18.09.2019    prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., prorektorka PU

Vzdelávanie

18.09.2019    doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., prorektorka PU

Všetky články