PDF verzie časopisu

Články

Starý internát sa zahalil do lešenia

20.09.2018    Mgr. Anna Polačková, PhD.


Univerzita otvorila vedecký park

20.09.2018    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Docent Karol Medňanský oslávil životné jubileum

20.09.2018    doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.

Život zasvätený vzdelávaniu a matematike

20.09.2018    Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.

Rozhovor s rektorom univerzity

15.06.2018    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Akademická obec oslávila Deň učiteľov

15.06.2018    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Milovník človeka i prírody

15.06.2018    doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.


Rekordný 7. ročník prešovského majálesu

15.06.2018    RNDr. Adrián Kuba

Všetky články