PDF verzie časopisu

Články

Na univerzite vrcholili oslavy 20.výročia jej vzniku

15.12.2017    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Udelenie čestného titulu dvom významným osobnostiam

15.12.2017    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Odovzdávanie pamätných medailí

15.12.2017    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Zvončeky zvonili...

15.12.2017    PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.


Rozhovor s prof. PhDr. Danielou Slančovou, CSc.

15.12.2017    Mgr. Peter Sasák

Univerzita vstúpila do tretej dekády svojho fungovania 

14.11.2017    Mgr. Anna Polačková. PhD. 

S rektorom PU na začiatku akademického roka

14.11.2017    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Pulzuje v žilách univerzity už 20 rokov

14.11.2017    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Rektora ocenili zlatou medailou 

14.11.2017    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Všetky články