PDF verzie časopisu

Články

Univerzita otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

26.11.2019    Mgr. Anna Polačková, PhD.


Rozhovor s doc. PhDr. Ľudovítom Petraškom, PhD.

26.11.2019    Mgr. Veronika Drábová

Rozhovor s rektorom univerzity

18.09.2019    Redakcia

Stratégia a marketing

18.09.2019    doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., prorektor PU

Rozvoj, informatizácia a hodnotenie kvality

18.09.2019    prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., prorektorka PU

Vzdelávanie

18.09.2019    doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., prorektorka PU

Zahraničie a vonkajšie vzťahy

18.09.2019    doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD., prorektorka PU

Veda, umenie, šport a akreditácia

18.09.2019    prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., prorektor PU

Univerzita ocenila prácu pedagógov

27.06.2019    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Všetky články