PDF verzie časopisu

Články


Rozhovor s prof. PhDr. Karolom Horákom, CSc.

28.09.2021    Miron Pukan, PhD.

Prešovská detská univerzita - Vesmír detskými očami

27.09.2021    Mgr. Anna Polačková, PhD.


Rozhovor s rektorom po roku pandémie

01.04.2021    Redakcia

Veľkonočné posolstvá

01.04.2021    Redakcia

Príhovory vedenia fakúlt

01.04.2021    Redakcia

Vianočné posolstvá

23.12.2020    Redakcia

Didaktický park Prešovskej univerzity

23.12.2020    Mgr. Anna Polačková, PhD.

Rozhovor s doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD. 

22.12.2020    doc. PhDr. Maroš Šip, PhD.

Všetky články