Kontakty

Vydavateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
08001 Prešov
IČO 17070775

Šéfredaktor:
Mgr. Anna Polačková, PhD.
tel. č. 0948 186 969
email: anna.polackova@unipo.sk

Redakcia:
tel. č.: 051 7563 112
email: redakcia@unipo.sk