12.05.2017

51. ročník Akademického Prešova

Autor: Mgr. Peter Gustáv Hrbatý

O DIVADELNOM SVIATKU alebo 51. ročník Akademického Prešova. 

Pre nadšenca divadla či divadelníka obývajúceho priestor východného Slovenska je Akademický Prešov najväčší divadelný sviatok. Vieme, že tých divadelných sviatkov je veľa, ale vzhľadom na históriu, rozsah a rozmer len málo z nich sa vyrovná tomuto podujatiu. V prenesenom význame ide o divadelné Vianoce, Ramadán alebo Yom kippur.
 
Legendárne „Ápéčko“ v dňoch 23. – 28. 4. po 51. raz vytvorilo priestor pre kreatívneho ducha študentstva a to priamo v niekoľkých kategóriách: študentské divadlo, vlastná literárna tvorba, umelecký preklad a krátkometrážny film. V tomto bohatom spektre umeleckých aktivít si každý mohol nájsť svoj priestor pre realizáciu. A tak sa zišli mladí nadšenci umenia z celého Slovenska zjednotení múzou, aby si vymenili skúsenosti, porovnali dielo, kriticky, ale aj priateľsky diskutovali o divadle. Bratislava (Biele divadlo, Divadelný súbor Uložiť ako, Teatro EsPánico), Košice (KA Schau), Prešov (Študentské divadlo Prešovskej univerzity v Prešove), Banská Bystrica (Unis UMB), Nitra (Divadlo Ja a My pri Katedre hudby PF UKF v Nitre, Študentské divadlo VIDI pri UKF v Nitre)  a Levice (Teáter Komika) – všetky tieto mestá mali na AP svojich súťažných zástupcov. Energia, ktorú bolo cítiť z predstavení študentov je energiou mladého ducha, ktorý sa túži otvoriť svetu. 

Spätná reflexia publika, obzvlášť, ak ide o odborníkov, je pre umeleckú sebakreáciu vysokoškoláka nevyhnutnou. A odborníci v porotách nechýbali: Študentské divadlo PhDr. Miron Pukan, PhD., Prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Prof. PhDr. Peter Káša, Csc., Mgr. Diana Laciaková; Literárna tvorba – Prof. PhDr. Marta Součková, PhD., Doc. Mgr. Ján Gavura, PhD., Mgr. Peter Karpinský, PhD.; Umelecký preklad Prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (románska filológia), Mgr. Ivana Kupková, PhD. (ruská filológia), Doc. Phdr. Ľudovít Petraško, CSc. (nemecká filológia), Prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. (anglosaská filológia); Film: Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc., PhDr. Jozef Puchala, PhD., RNDr. František Franko, PhD. Porotcovia mali naozaj ťažkú prácu, aby zvládli ohodnotiť záplavu diel, ktorými študenti prispeli do súťaže. 

 V každej kategórii sme videli množstvo smelých činov. Čo sa týka študentského divadla, záujem u poroty vzbudil Divadelný súbor Uložiť ako, Bratislava s dielom Pojednávanie vo veci Genesis a Študentské divadlo Prešovskej univerzity v Prešove s produkciou J. Jendrichovského: Storočie podľa Márie a workshopovou prezentáciou Labyrint romantizmus alebo Spoveď dieťaťa svojho veku. Tieto dva súbory sa stali laureátmi cien Akademického Prešova. Z oblasti vlastnej literárnej tvorby v kategórii próza sa na prvom mieste umiestnili Patrik Kondáš a Monika Hojdanová, pričom poetom prvé miesto uniklo (azda len o vlások). Filmová tvorba, najmladšia súťažná kategória, tiež pozná svojho víťaza: film Folklórny súbor Hornád od Gabriely Homoľovej a Igora Michalčíka. Celkovo však možno hodnotiť 51. ročník Akademického Prešova za bohatý na invenciu a kreativitu, pričom všetci súťažiaci zo seba vydali maximum svojich síl. 

Blízky kontakt začínajúcich amatérov s profesionálmi a ich dielom, je pre študenta výchovou umením a zároveň aj výchovou k umeniu. Nemožno preto opomenúť širokú paletu hosťujúcich (nesúťažných) divadelných zoskupení. Študentom našej univerzity, ale aj širokej verejnosti Akademický Prešov už vyše pol storočia poskytuje priestor pre rozšírenie obzorov. Tento ročník bol na hostí skutočne bohatý (veď, ktorý nie?). L+S Bratislava, Art Way Theatre Praha, Národné činoherné divadlo vo Vilniuse, Spišské divadlo Spišská Nová Ves, JAMU Brno, VŠMU Bratislava, Divadlo Stoka Bratislava, Homo Ludens Projekt Szeged či Teatr Przedmieście Rzeszów a i. prišli do Prešova, aby prezentovali svoju tvorbu. Každý deň „divadelného maratónu“ predstavoval jedinečnú zmes divadelných prejavov a javiskových foriem. Len ťažko by sme hľadali inú akciu, kde by široká verejnosť za dobrý úsmev a „vatikánsku menu“ mala možnosť dostať sa k obdivuhodným činom súborov, o ktorých čítame na internete alebo v tlači.
O jedinečnej príležitosti pre rozvoj študentského umeleckého ducha v rámci Akademického Prešova svedčí aj množstvo tvorivých dielní, ktorých sa mohli študenti zúčastniť. Počas celého týždňa bolo k dispozícii 7 rôznorodých a inšpiratívnych workshopov a študent mal možnosť zapojiť sa a aktívne spolupracovať so skúsenými dramatikmi. Konkrétne išlo o tieto projekty:  
   
1. Prešovské evanjelické kolégium – kultúrny a filozofický význam v kontexte novodobých dejín pedagogiky a kultúry v stredoeurópskom priestore
(15. 3. – 28. 4. 2017). Vedenie dielne: Karol Horák, Miron Pukan, Ľubomír Šárik;
2. Školské divadlo a školská dráma v období humanizmu a renesancie v aplikácii na dielo dobových autorov (18.4. – 28.4.2017). Vedenie dielne: Karol Horák, Miron Pukan, Ľubomír Šárik;
3. Memento Osvienčim (10.4. – 28.4.2017). Vedenie dielne: Michal Babiak, Ľubomír Šárik, Júlia Rázusová, J. Jendrichovský, P. G. Hrbatý;
4. Fenomén barok alebo Divadlo v sakrálnom prostredí (11.4. – 27.4.2017). Vedenie dielne: Marek Mokoš, Belo Szentesi, Karol Horák, Miron Pukan;
5. One man show (problematika monodrámy – z tvorby svetových i domácich súčasných autorov) (18.4. – 26.4.2017). Vedenie dielne: Peter Palík, Ján Jendrichovský, Ján S. Sabol, Zuzana Dancáková, Andrea Šafránová;
6. Labyrint romantizmus alebo Spoveď dieťaťa svojho veku (4.4. – 28.4.2017). Vedenie dielne: Júlia Rázusová, Miron Pukan, Peter Gustáv Hrbatý, Karol Horák;
7. Súčasná monodráma – Rudolf Hess (11.4. – 25.4.2017). Vedenie dielne: A. Šafránová, Karol Horák;

Okrem tvorivých dielní sme sa mohli zúčastniť celej plejády sprievodných akcií. Od Univerzity literatúry, cez seminár o alternatívnom divadle, improligu, až po vypredaj. Návštevníci Ápečka si v širokom spektre aktivít zaručene mohli nájsť to, čo ich najviac zaujíma. Dozaista ťažko hľadať oblasť umenia, ktorá by počas šesťdňového festivalu Akademického Prešova nenašla svoje miesto. 51. ročník Akademického Prešova v spojení s 20. výročím vzniku Prešovskej univerzity v Prešove predstavuje činorodé a živé prepojenie univerzitného života so životom verejným. Slogan Univerzita mestu, mesto univerzite tak opäť nadobudol svoje praktické naplnenie a to v duchu umenia.  

Mgr. Peter Gustáv Hrbatý