22.09.2017

Jubilejný 10. ročník PDU

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Malí vysokoškoláci zasadli do univerzitných lavíc už po desiatykrát. Počas týždňa od 10. do 14. júla si mohli užiť výber najlepších prednášok, seminárov a tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili v predošlých ročníkoch. Jubilejný 10. ročník prázdninového vzdelávania sa totiž niesol v duchu PDU Retro.

Prešovská univerzita aj tento rok ponúkla takmer 200 deťom vo veku od 7 do 15 rokov jedinečnú príležitosť pre plnohodnotné trávenie prázdninového týždňa v podobe netradičného vzdelávania. Tohtoročný desiaty ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU) sa niesol v znamení bilancovania, teda výberu z toho najlepšieho a najúspešnejšieho, čo ponúklo predchádzajúcich deväť ročníkov. „Boli to opäť zaujímavé prednášky, semináre, tvorivé dielne či exkurzie, v rámci ktorých sa deti stretli s témami, ako sú VýLET do poznania, Premeny umenia, Poklady prírody, In MEDIAs res, Vykopávky, V zdravom tele dobrod(r)uh, Kolobeh, obeh, beh... Túlali sa nočnou oblohou, priblížili sa k hviezdam, vykopali pravekú keramiku alebo ryžovali zlato,“ priblížila prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., garantka projektu PDU. Zároveň doplnila, že malí vysokoškoláci zažili aj množstvo dobrodružných poznávacích aktivít, dozvedeli sa, ako sa varila soľ, vyskúšali si vyrobiť solivarskú čipku, maľované medovníčky, uplietli si košíky či sa zoznámili s nepoznanou stránkou štvornohých priateľov.

Spoločenskovedne a prírodovedne orientované prednášky zamerané na poznávanie špecifík a osobitostí Prešova a jeho okolia (z oblasti histórie, architektúry a výtvarného umenia, ľudových tradícií a prírodných špecifík Šariša, literatúry, multikultúrnosti regiónu a pod.) viedli vysokoškolskí pedagógovia, ako aj známe osobnosti z vedy, kultúry a médií, pochádzajúci z Prešova a šarišského regiónu. „Špecifikom študijného programu PDU je aj to, že na prednášky vždy nadväzujú semináre – tvorivé dielne. Prednášky malí vysokoškoláci absolvovali spoločne, pracovné dielne prebiehali v študijných skupinách, ktoré organizačne zabezpečovali študenti Pedagogickej fakulty PU,“ doplnila Mgr. Andrea Mitrová, PhD.,  hlavná koordinátorka PDU.

Aj počas tohtoročnej detskej univerzity deti študovali v dvoch študijných stupňoch: „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií). PDU sa tradične začalo slávnostnou imatrikuláciou, na ktorej boli študentom odovzdané šiltovky, tričká s logom univerzity a špeciálne indexy, do ktorých si zapísali ponúknutý študijný program, rovnomerne rozvrhnutý na každý deň od 8.00 do 16.00 h. Na záver svojho pobytu deti vypracovali absolventskú prácu a na slávnostnej promócii za účasti rodičov obdŕžali diplom s udelením titulu „bakalárček“, resp. „magisterček“. Promócia bolo sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác, vytvorených počas celého univerzitného týždňa.

Prešovskú detskú univerzitu zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v spolupráci s ostatnými fakultami PU. V  priebehu 9 ročníkov absolvovalo PDU celkovo 810 magisterčekov a 840 bakalárčekov – spolu 1650 absolventov. Ak k tomu prirátame tento ročník (t. j. 195 študentov), tak za 10 rokov absolvovalo PDU 1845 študentov. Vrátane 10. ročníka sa o malých vysokoškolákov staralo vyše 300 študentov a program realizovalo približne 500 lektorov a prednášajúcich.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU


SEMINÁRE A TVORIVÉ DIELNE 10. ROČNÍKA PDU

 1. Aktivity súvisiace s ľudovými tradíciami
  Sem patrilo Medovníkové pokušenie – maľovanie medovníkov, ktoré deti robia veľmi rady. Tajomstvo solivarskej čipky zasa umožnilo deťom nahliadnuť do radostí a ťažkostí vytvárania čipky typickej pre náš región – túto činnosť mali zaradenú mladší aj starší. Ako sa vyrába košík – pri tejto aktivite sa deti učili pliesť ozdobné košíky z prútia. V rámci tvorivej dielne Praveká keramika deti vyrábali hlinenú keramiku, pričom mali možnosť skúsiť si prácu na skutočnom tradičnom hrnčiarskom kruhu.

 2. Aktivity z oblasti histórie
  Boli skutočne mnohotvárne. Cesta do minulosti za... bola pripomenutím si najrozličnejších zaujímavostí z histórie ľudstva, jeho poznania a kultúry, a to súťažnou kvízovou formou. V tvorivej dielni Rýchle šípy poznávali deti bojovú históriu (historické bojové zbrane, brnenia rytierov a pod.) a vyskúšali si streľbu z kuše. Tvorivá dielňa Zlatá horúčka na PDU ich pozvala na pomyselný Klondike ryžovať zlato. Aj keď to bola len veľká debna naplnená pieskom, v ňom ukryté zlaté kúsky boli pravé. Históriu knihy a písma od prvopočiatkov priblížila prednáška Ako vznikla kniha. Na prednáške Dejiny pod zemou a na seminári Archeológia – to nie sú len vykopávky sa deti dozvedeli veľa zaujímavého o práci archeológov a na improvizovanom „nálezisku“ si vyskúšali, ako sa robí archeologická sonda. No a históriu i technológiu výroby soli v našom regióne si deti na tému Ako sa varila soľ vypočuli priamo v solivarskom múzeu.

 3. Aktivity z oblasti zdravovedy
  Po prednáške Aby chrbátik nebolel, na ktorej sa deti dozvedeli, prečo je dôležité správne držanie tela a ako treba správne držať chrbát pri sedení, sa mohli na seminároch zoznámiť s poznatkami ľudového liečiteľstva (Zdravie z byliniek). Dozvedeli sa, ako sa starať o chrup a prečo sa oň máme starať (Zúbková akadémia) a ešte všeličo zaujímavé a užitočné o tom, ako naše telo vlastne funguje (Záhady ľudského tela). Fakt, že so zdravím neoddeliteľne súvisí pohyb, si potvrdili v rámci športovej aktivity Pohyb je hra.

 4. Aktivity z oblasti mediálnej kultúry
  Prednášky Rozhlasový moderátor a RETRO médiá deťom poskytli nielen dôkladné informácie o rozhlase ako médiu, ale umožnili im aj pobudnúť v improvizovanom „retroštúdiu“ a vyskúšať si prácu rozhlasového redaktora. Na tieto prednášky nadväzovala aj tvorivá dielňa Rozhlasové hviezdičky (zabezpečilo univerzitné rádio – Rádio Paf) – aj tu deti nahliadli do „rozhlasovej“ atmosféry a profesií, ktoré sa s ňou spájajú. V rámci tvorivej dielne Krok za krokom k filmu sa menšie deti dozvedeli, čo to je animovaný film, ako vzniká, ba pokúsili sa ho aj vyrobiť. Tí väčší sa zasa v tvorivej dielni Veľkí majstri pre malých i väčších oboznámili s tvorbou animovaných videoklipov. Bokom nezostalo ani divadelné umenie – všeličo o divadle a z divadelníctva sa dozvedeli i vyskúšali si deti v rámci tvorivej dielne Divadelné úlety. 

 5. Aktivity z oblasti literárneho, výtvarného a hudobného umenia
  Tieto tvorivé dielne už tradične interaktívne, hravo a zaujímavo ponúkajú deťom svet tónov, farieb a umeleckého slova. Tvorivá dielňa Aka fuka ukázala hudobnú výchovu z celkom nekonvenčného a veľmi príťažlivého a vtipného pohľadu. Viaceré tvorivé dielne boli zamerané na výtvarníctvo (Farebný svet, Farebná krajina, Moje mesto) a umožňovali deťom vyjadriť svoje videnie okolia rôznymi výtvarnými technikami. Umelecké slovo dostalo priestor v tvorivej dielni Bola raz jedna láska, tu deti s použitím zaujímavých metód tvorivej dramatiky interpretovali básne z rovnomennej básnickej zbierky Valentína Šefčíka.  

 6. Aktivity z oblasti fyziky, astronómie a geografie
  Tvorivá dielňa Kúzelná fyzika dokázala, že aj táto oblasť vedeckého poznania vie byť zaujímavá, ba priam vzrušujúca a vtipná. Príbehy nočnej oblohy a Potulky nočnou oblohou – to boli zasa stretnutia detí večer na voľnom priestranstve a poznávanie hviezd na oblohe, pri ktorom nechýbali ani historky z antickej mytológie. Veľký úspech mali tvorivé dielne, ktoré súviseli s novo získanými poznatkami z fyziky a astronómie: Ukážka raketového modelárstva a Priblížime sa ku hviezdam. Deti tu mali možnosť vidieť krásne modely rakiet, ale každé dieťa si zhotovilo vlastný model a na záver deti tieto modely vystrelili na športovom ihrisku pri univerzite. Seminár s tajomným názvom Čo ukrýva krajina bol v rukách geografov, ktorí učili deti čítať z máp, ale aj určovať vzorky pôdy a iné zaujímavosti.

prof. PhDr. Zuzana STANISLAVOVÁ, CSc.
Mgr. Adela Mitrová, PhD.
PF PU