22.09.2017

Prvenstvá Prešovskej univerzity

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Naša univerzita žne jeden úspech za druhým. Darí sa jej nielen na vedecko-výskumnom poli, kde sa radí medzi najlepšie univerzity na Slovensku, ale získava ocenenia aj vďaka šikovnými študentom. Tí sa stretli 16. mája s rektorom univerzity prof. Petrom Kónyom.

Počas svojej dvadsaťročnej existencie Prešovská univerzita dokazuje, že je stabilným pilierom vzdelávania na Slovensku. Jej pevné postavenie dlhodobo umocňujú i úspechy. Medzi posledné ocenenia, ktoré sa univerzite podarilo získať, patrí prvenstvo pre študentskú televíziu, univerzitný elektronický časopis, univerzitné rádio, ale aj zisk druhého miesta v prestížnom rankingovom rebríčku Scimago Institutions Rankings.

Úspechy prešovských vysokoškolákov ocenil aj rektor PU prof. Peter Kónya, ktorý im na priateľskom stretnutí poďakoval za dosiahnuté ocenenia a šírenie dobrého mena univerzity. „Študentské médiá majú silné a stabilné postavenie na našej univerzite. Je dôležité, aby študenti boli informovaní nielen o možnostiach štúdia, ale aj o dianí na univerzite. Teším sa z každého oceneniam, ktoré je prejavom toho, že máme šikovných a kvalitných študentov,“ uviedol rektor na stretnutí so študentmi. Zároveň vyjadril presvedčenie, že aj vďaka ich snahe sa univerzita nestratí v tvrdej konkurencii vysokých škôl.  „Som rada, že pán rektor si našiel čas a pozval nás na stretnutie, na ktorom ocenil našu prácu, ktorú robíme mnohokrát aj mimo školy, no o to s väčším zanietením. Takéto ocenenia majú pre nás veľký význam a posúvajú nás dopredu,“ vyzdvihla prínos stretnutia Lea Kútniková, programová riaditeľka univerzitnej televízie.

TV Mediálka – najlepšia študentská televízia na Slovensku 
Študentky mediálnych štúdií PU, ako reprezentantky univerzitnej televízie TV Mediálka, sa zúčastnili celoslovenskej súťaže študentských televízií INSTELCOM 2017, ktorú organizoval minuloročný víťaz − žilinská študentská televízia íT-éčko. Prešovskej Mediálke sa podarilo uspieť v konkurencii študentských televízií a odniesť si celkové prvenstvo, pričom bodovala aj v ďalších kategóriách. V kategórii PUBLICISTIKA získala 1. miesto za Slovenský pohár mládeže a dospelých v Boulderingu a 3. miesto za príspevok Made by student. V kategórii DOKUMENTÁRNA TVORBA obsadila 1. miesto za príspevok Dokument o Tovarnom. V kategórii KRÁTKY FILM získala 2. miesto za film s názvom Charlie´s temptation. V kategórii TV RELÁCIA, DISKUSNÁ RELÁCIA získala 3. miesto za reláciu Pýtame sa odveci a 2. miesto za Interview so Spokom. V kategórii GRAFIKA obsadila 3. miesto za záverečné titulky. V kategórii PRODUKCIA V TERÉNE, pri ktorej na zadanú tému museli študenti spracovať reportáž priamo na mieste, si odniesla 1. miesto.

Unipo Press – najlepší online študentský magazín na Slovensku
Úspešné obdobie majú za sebou aj zástupcovia redakcie univerzitného online magazínu PU Unipo Press, ktorí sa zúčastnili 23. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Poprední slovenskí novinári a profesori žurnalistiky hodnotili novinárske príspevky stredoškolákov a vysokoškolákov, stredoškolské a vysokoškolské časopisy a elektronické študentské magazíny. Unipo Press súťažil v poslednej menovanej kategórii a podarilo sa mu obsadiť prvé miesto.  Stal sa tak najlepším online študentským magazínom na Slovensku. „Pre nás ako mladé univerzitné médium, znamená ocenenie v celoslovenskej súťaži veľký úspech. Na jednej strane to vnímame ako istú formu pochvaly, na strane druhej ako záväzok do budúcna, aby sme sa neustále zlepšovali,“ zhodnotil Pavol Kušnír, šéfredaktor Unipo Press. 

Rádio Paf – najlepší jingel univerzitných rádií 
Medzi univerzitnými médiami má svoje nezastupiteľné miesto aj internátne rádio Rádio Paf, ktoré prináša študentom aktuálne informácie z prostredia univerzity, vytvára pútavý obsah relácií, organizuje pravidelné súťaže a vychováva mediálne osobnosti. O kvalite tohto univerzitného média hovoria aj mnohé úspechy, akým je aj posledné ocenenia, ktoré rádio získalo na celoslovenskej súťaži internátnych rozhlasových štúdií Radio Rallye 2017. Zástupcovia rádia si celkovo odniesli päť ocenení, a to 1. miesto za najlepší univerzitný jingel – Znieme podvedome, 3. miesto v rozhlasovej hre − Nekonečný príbeh prešovských ciest, 2. a 3. miesto obsadili s nahrávkou Čardáš for Paf a podarilo sa im získať aj špeciálnu cenu Rádia Expres za reportáž UkrainUnipo.

Druhá priečka v prestížnom rankingovom rebríčku 
Výsledky dlhoročnej vedecko-výskumnej práce PU sa zúročili aj v podobe umiestnenia v celosvetovom rebríčku vysokých škôl a vedeckých inštitúcií Scimago Institutions Rankings (SIR). Prešovská univerzita bola do tohto rebríčka zaradená po prvýkrát a za hodnotiaci rok 2016 sa umiestnila hneď na druhom mieste v rámci všetkých hodnotených slovenských univerzít. Pred ňou skončila iba Technická univerzita Košice a podľa tohto hodnotenia predstihla aj Univerzitu Komenského v Bratislave. SIR je celosvetový klasifikačný systém, ktorého úlohou je tvorba rankingov univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií. SCIMAGO Lab spoločne so SCOPUSOM každoročne celosvetovo hodnotia aktivity vzdelávacích inštitúcií v oblasti vedy a výskumu na základe 12 kritérií v troch oblastiach: výskum, inovácie a celospoločenský dosah. 

Mgr. Anna Polačková, PhD.
hovorkyňa PU