26.09.2013

Stretnutie rektorov Prešovskej univerzity v Prešove a Černiveckej národnej univerzity

Autor: PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.

Na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa 24. septembra 2013 konalo stretnutie rektora PU v Prešove prof. RNDr. Reného Matloviča, PhD. s rektorom Černiveckej národnej univerzity Jurija Feďkoviča prof. Stepanom V. Meľničukom, D. Sc. a prorektorkou Silviou Gregoriivnou Marut (www.chnu.edu.ua/). Prešovskú univerzitu v diskusii zastupovala tiež prorektorka pre vonkajšie vzťahy PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. Cieľom stretnutia bolo podpísanie Dohody o spolupráci medzi univerzitami. Na stretnutí sa zúčastnila i Jej excelencia Oľga Benč, generálna konzulka Ukrajiny.

Profily a zámery oboch univerzít poukazujú na mnohé prienikové oblasti, v edukačnej i výskumnej činnosti ich pracovísk. Na 13 fakultách a inštitútoch Černiveckej univerzity študuje približne 15000 študentov, ktorých vzdelávanie zabezpečuje vyše 1000 pedagogických pracovníkov. V najbližších dňoch prebehnú stretnutia aj s predstaviteľmi fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorých budú prediskutované konkrétne body spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami.


Foto: archív PU v Prešove