15.12.2017

Prokip Kolisnyk: Čarunka farieb (maľba, kresba, grafika)

Autor: Ing. Peter Haľko


Dňa 15. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici PU v Prešove (UK PU) konala vernisáž výstavy, ktorú pri príležitosti životného jubilea autora pripravili UK PU a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku v spolupráci s Národným zväzom umelcov Ukrajiny, Asociáciou ukrajinských spisovateľov, Slovenskou výtvarnou úniou a Galériou PK.

Akademický maliar Prokip Kolisnyk, zaslúžilý umelec Ukrajiny, sa narodil 16. júla 1957 v obci Potašňa v centrálno-západnej oblasti Ukrajiny. V roku 1987 absolvoval s vyznamenaním a Zlatou medailou Kyjevský štátny umelecký inštitút. V rokoch 1999 – 2016 vyučoval maľbu na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Svoju tvorbu prezentoval na početných samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach renomovaných umeleckých inštitúcií, ako aj v privátnych zbierkach po celom svete.

Prokip Kolisnyk v UK PU prezentuje grafiky, kresby no predovšetkým maľby, ktoré sú jeho celoživotnou tvorčou doménou (spolu 45 diel). Keďže ide o „jubilejnú“ výstavu, zastúpené sú diela z rôznych období tvorby Prokipa Kolisnyka, pričom najpodstatnejšiu časť výstavy predstavujú maľby z jeho posledného obdobia, ktoré svojim novátorským poňatím – originálnou technikou maľby vzbudzujú u návštevníkov výstavy, laikov i znalcov umenia mimoriadny ohlas a záujem. Prokip Kolisnyk totiž objavil a v UK PU prezentuje veľmi špecifický, interesantný a unikátny spôsob maľovania obrazov, ktorý vo svete maľby len veľmi ťažko (ak vôbec) nájde obdobu. Výstava predstavuje Prokipa Kolisnyka nielen ako „mnohovrstvého“ originálneho umelca – výtvarníka, literáta, ale tiež ako filozofa – filozofa umenia a bytia.

Veľmi bohatý a zaujímavý program vernisáže otvoril riaditeľ knižnice Ing. Peter Haľko. V úvodnom slove pripomenul, že ide už o piatu umelcovu výstavu v UK PU, po rokoch 2003, 2005, 2009 a 2012, pričom autor stále priniesol niečo nové, často nečakané, prekvapujúce, umelecky netradičné, no s dôrazom na poctivú, kvalitnú a precíznu maľbu v duchu najlepších tradícií tzv. starej maliarskej školy a odkazu jej protagonistov. 

Vystavované výtvarné diela P. Kolisnyka veľmi živo, miestami až expresívne priblížil vo svojom kurátorskom príhovore pod názvom Siločiary farebných myšlienok doc. Peter Kocák, PhD., akad. maliar – vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre výtvarnej výchovy a umenia FF PU. 

Kurátorský príhovor doc. Kocáka bol zvýraznený a dotvorený ďalším bodom programu vernisáže – dokumentárnym filmom Napätie Prokipa Kolisnyka, ktorý autorsky pripravila Prešovčanka MgA. Rebeka Uličná, doktorandka odboru Rozhlasovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Vo svojom filme veľmi citlivo, pritom s ľahkosťou a bez zbytočného pátosu priblížila proces tvorby a vznik jedného z novátorských diel prezentovaných na výstave – Súboj (z cyklu Proti-postoj). Účastníci vernisáže tak mohli prostredníctvom kamery R. Uličnej nahliadnuť do tajomstiev umelcovej „kuchyne“ a byť svedkami zrodu diela a procesu jeho kreovania, vrstvenia, až po priamy kontakt s jeho finálnou podobou vo výstavnom priestore.

Vernisáž ďalej pokračovala prezentáciou najnovšej autorovej publikácie s názvom: Čarunka mystérií. Publikáciu vydal Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku s finančnou podporou Literárneho fondu SR. Čarunka mystérií je originálnym a samostatným dielom Prokipa Kolisnyka, no zároveň konceptuálne doplňuje jeho dve predošlé zbierky Čysnycia (2001) a Od prvej osoby osamelosti (2002), takže utvára neformálny triptych, kde autor voľnou rečou esejí – poviedok predkladá čitateľovi svoje filozofické názory (pohľady) na tému ľudských pocitov, umenia a na svetonázorové problémy spoločnosti a človeka.
Knihu predstavil predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku Mgr. Ivan Jackanin, s príspevkom Rodisko povýšil na ideu. Vo svojej úvahe poukázal na špecificky – svojrázny spôsob literárnej výpovede spisovateľa – umelca – maliara. Na snahu autora hľadať v minulosti, ale hlavne v súčasnosti, podstatu umenia a bytia, ktorá sa zakladá na morálke (etike), sebapoznaní a sebazdokonaľovaní (podobne ako niektorí významní filozofi – osobitne uviedol ukrajinského filozofa H. S. Skovorodu).
Po tomto príhovore sa slova ujal autor – výtvarník a spisovateľ Prokip Kolisnyk, ktorý s úctou poďakoval všetkým účastníkom vernisáže a priblížil im s prirodzenosťou sebe vlastnou jednak svoje výtvarné diela (Čarunka farieb), ako aj dielo literárne (Čarunka mystérií). Okrem iného ozrejmil prítomným aj význam slova Čarunka (z ukr.), ktoré spája obe diela významovo aj ideovo. Ide o najmenšiu bunku včelieho plastu (voštiny), ktorá je základom včelieho medonosného úľa a symbolizuje bunku života – života plného farieb a mystérií. Svoj príhovor umelec zakončil autorským čítaním zo svojho diela. 
Vernisáž vyvrcholila uvedením knihy do čitateľského života, a to netradičným rituálom s názvom OZRNENIE (ukrajinsky ОЗЕРНЕННЯ – OZERNEŇNJA), keď autor spolu s ďalšími účinkujúcimi posypali knihu pšenicou z rodného kraja autora, aby zrnko-slovo padlo na úrodnú pôdu... 

Výraznou a nemenej pôsobivou súčasťou vernisáže bol hudobný program, ktorý ešte umocnil vplyv obrazu a slova. Program pripravili pedagógovia z Katedry hudby FF PU doc. Ljubov Gunder (klavír) a Mgr. Renáta Kočišová PhD. (violončelo). V ich virtuóznom podaní zazneli pôsobivé diela J. S. Bacha, M. Skoryka a A. Piazzollu. 
Výstava je sprístupnená v Univerzitnej knižnici PU do 9. februára 2018. 

Ing. Peter Haľko
Foto: Archív UK PU


Zoznam fotografii:
foto1: Prokip Kolisnyk, Peter Kocák a Peter Haľko (zľava)
foto2: Renáta Kočišová (violončelo) a Ljubov Gunder (klavír)
foto3: Návštevníci vernisáže
foto4: Peter Kocák pri kurátorskom príhovore
foto5: Ivan Jackanin pri predstavení publikácie
foto6: Prokip Kolisnyk
foto7: Prokip Kolisnyk
foto8: Ozrnenie knihy
foto9: Akademik Mikuláš Mušinka blahoželá autorovi
foto10: Súboj (z cyklu Proti-postoj). 2017, plátno, kombinovaná technika, 142 x 142 cm.
foto11: Človek s paletou – XIII (z cyklu Dvanásť úprimností). 2017, plátno, kombinovaná technika, 115 x 95 cm.
foto12: Detail maľby (Človek s paletou)