15.12.2017

Zvončeky zvonili...

Autor: PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.


Znova po roku začína ten čarovný, malými i dospelými obľúbený, predvianočný čas plný príprav a očakávania najkrajších sviatkov. To, že sa blížia Vianoce, nám už štyri týždne predtým signalizuje advent. V tomto období sa konajú adventné koncerty v mestách na Slovensku. Nebolo tomu inak ani na Prešovskej univerzite v Prešove (ďalej len Prešovská univerzita), keď v Divadle Jonáša Záborského v Prešove dňa 6. decembra 2017 sa konal VI. adventný koncert univerzity. 

Po úvodných slovách moderátorky, ktorá navodila príjemnú atmosféru v hľadisku DJZ Prešov, sa začal odvíjať adventný „sujet“ spevu a hudobných melódií. Zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, pod taktovkou umeleckej vedúcej a dirigentky Anny Derevjaníkovej, svojím výkonom vniesol medzi divákov čarovnú adventnú náladu. Prítomní sa započúvali do prekrásnych bohoslužobných piesní  Bohoslovi duše moja hospodina a Nyni otpuščaješi od Eleny Junek a pravoslávnych kolied Nova radosť stala, Temneňkaja nička a Car Izrailev. 

Trio s klavírom si vybralo od talianskeho skladateľa  Antónia Vivaldiho z cyklu štyroch husľových koncertov „Štyri ročné obdobia“, ktoré zobrazujú ročné obdobia v prírode Zimu – časť largo, ktorú predniesli v komornejšej verzii pre trio a klavír. Aj v tomto prevedení mala svoju hudobnú, resp.  nástrojovú kvalitu. Pani Renáta Kočišová (violončelo), Ljubov Gunder (klavír), Lýdia Kušnírová (husle) a Katarína Jurčová (husle) sa svojím  prednesom postarali o hudobné obohatenie Adventného koncertu. Štvorčlenné hudobné zoskupenie pôsobilo v ucelenej  konsonancii. 

Pre speváčku Luciu Novotnú z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity bol tento rok mimoriadne úspešný, čo sa týka vystúpení na medzinárodnej scéne. Predovšetkým 3. miesto na medzinárodnej interpretačnej súťaži v sólovom speve v Prahe v silnej konkurencii bolo veľkým úspechom. Publiku sa predstavila muzikálovou piesňou Love Never Dies od Andrew Lloyd Webera.  Od prvých tónov si získala publikum na svoju stranu. 

Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca Gréckokatolíckej teologickej fakulty – malá skupina pod vedením Davida Kravca, dominovala farbou mužského zvuku. Interpretovali ľudové koledy v úprave Pavla Vasiľa. Tradične v ich prevedení imponoval vokálny a osobitý prejav.  

Mário Gapa Garbera (saxofón) a Arpád Farkaš (klavír) patria nesporne k významných inštrumentalistom, k hudobným stáliciam jazzu na Slovensku. Symbiózou klasickej hudby a jazzu sa publiku predstavili veľmi zaujímavým programom. V ich interpretácii zazneli vianočné koledy, ktoré tvoria jednu zo súčastí vianočných piesní. Zamatová farba saxofónu sa prelínala so zvukom klavíra a spoločne vytvorili dokonalú súhru. Bolo to veľmi pekné.
Ženský spevácky zbor Iuventus paedagogica a Nostro Canto pod vedením zbormajsterky a dirigentky Tatiany Švajkovej  patria v súčasnosti k najlepším a najúspešnejším umeleckým telesám univerzity. Skladba Ave Maria od Gustava Holsta, anglického skladateľa, ktorá odznela v podaní Ženského speváckeho zboru Iuventus paedagogica, zanechala silný zážitok. Obidva zbory sa prezentovali vyspelou speváckou technikou, hlasovou kultúrou a charakteristickým zvukovým prejavom. Ich výkony sa stretávajú s veľkým úspechom u širokého publika, čo dokumentovali aj na tomto koncerte. Svojou interpretáciou vianočných piesní a kolied veľmi citlivo vystihli sviatočnú atmosféru týchto dní. Diváci záverečným potleskom ocenili spevácke umenie obidvoch zborov. Vo výkone oboch zboroch prevládalo nadšenie, vzlet, cit, vyvážený zvuk, čistý prejav, intonačná istota, čo je zásluhou dirigentky. 
Finále adventného koncertu vrcholilo. Bolo to skutočne GRAND FINÁLE. Maďarský klavirista Fülei Balázs z Budapešti neostal nič dlžný svojej povesti držiteľa Ceny Ferenca Liszta. Jeho tri časti z cyklu Vianočný stromček od Ferenca Liszta boli vysokým umeleckým zážitkom. Interpretačný protagonista zvládol klavírny part bezpečne, s ľahkosťou, virtuozitou, s výrazným lyrickým nábojom. 

Operná speváčka a sólistka Národného divadla v Ostrave Marianna Pillarová v hudobnom sprievode Ľudovej hudby Stana Baláža dali koncertu najvyšší punc umeleckého večera. Najväčšia operetná love story Emericha Kalmána Čardášová princezná zožala neutíchajúci potlesk a sympatie obecenstva. Jej zvučný hlas, čistý, lyrický soprán si podmanil celé publikum. Spevácky prejav v Čardáši od Vittoria Montiho bol dokonalou speváckou artikuláciou, hlasovou suverenitou. Stano Baláž brilantnou husľovou technikou opäť demonštroval, že patrí k špičkovým huslistom na Slovensku. Vystúpenie oboch protagonistov bolo brilantné, hudobným terminologickým slovníkom grandioso, agitato, grazioso. Prídavok Ave Maria od Charles Gounoda nenechal ani jedného diváka bez silného emocionálneho zážitku. Potešujúce bolo, že Ľudovú hudbu Stana Baláža tvoria bývalí vynikajúci študenti a pedagógovia Prešovskej univerzity. Patrí im vďaka a úcta, že prišli svojou hudobnou zdravicou zablahoželať a vzdať hold svojej alma mater. 

Ďakovačka účinkujúcich sa zmenila na mohutné MAESTOSO TUTTI najznámejšej vianočnej koledy „Tichá noc, svätá noc“. Bol to svetský, anjelský chór 80 spevákov a muzikantov, ktorým právom, po posledných akordoch piesne, publikum prejavilo dlhotrvajúce STANDING OVATION.

 Adventný koncert Prešovskej univerzity v Divadle Jonáša Záborského bol absolútnym vrcholom osláv 20. výročia vzniku. Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Bol to nádherný Adventný veniec spevu, hudby, nádherných melódií, skvelých výkonov jednotlivých interpretov. Prekrásny nezabudnuteľný zážitok.

Blížiace sa Vianoce sú inšpiráciou pre všetkých hudobníkov priniesť  niečo nové na túto slávnostnú tému. To sa našim účinkujúcim podarilo naplniť. Boli sme svedkami entuziazmu všetkých interpretov. 

ĎAKUJEME.
PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.