15.12.2017

Na univerzite vrcholili oslavy 20.výročia jej vzniku

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Prešovská univerzita v Prešove (PU) v roku 2017 slávi 20 rokov svojho založenia a zároveň si pripomína 350 rokov vzniku prvej vysokej školy v Prešove, známej ako Evanjelické kolégium, na tradíciu ktorého nadväzuje. Pri tejto príležitosti sa pod záštitou PU začiatkom decembra konal rad slávnostných a odborných podujatí.
 
Jedným z prvých podujatí, konanom 5. decembra bolo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PU, v rámci ktorého boli udelené  dva čestné tituly  Dr. h. c.  V stredu 6. decembra sa o 15.30 hod. v budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnil slávnostný program k 20. výročiu univerzity. Jeho súčasťou ktorého bolo odovzdanie pamätných medailí rektorom partnerských univerzít, zamestnancom PU a jej priaznivcom. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnil Adventný koncert, ktorý bol plný spevu, hudby, melódií a skvelých výkonov jednotlivých interpretov. K výnimočnosti osláv výročí prispela aj medzinárodná vedecká konferencia, ktorá prebiehala v dňoch 4 . – 7. decembra v priestoroch historickej budovy Evanjelického kolégia. Vedecké podujatie bolo venované 500. výročiu jednej z najvýznamnejších udalostí dejín modernej Európy, reformácie. Zúčastnilo sa ho viac ako 150 referujúcich z desiatich krajín Európy. Vzhľadom na počet vystupujúcich ide o jednu z najväčších konferencií v stredoeurópskom priestore, zameranej na túto problematiku. Unikátnu medzinárodnú konferenciu s názvom Reformácia v strednej a juhovýchodnej Európe organizovala Prešovská univerzita spolu s jej partnerskými univerzitami. Súčasťou programu konferencie boli aj Slávnostné služby Božie, ktoré sa uskutočnili 4. decembra v evanjelickom chráme Svätej Trojice.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
Hovorkyňa PU