20.09.2018

Jedenásty ročník Prešovskej detskej univerzity sa niesol v znamení hry

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


V pondelok, 9. júla 2018, zasadlo do vysokoškolských lavíc Prešovskej univerzity (PU) v Prešove dovedna 313 malých študentov. Uskutočnil sa totiž už 11. ročník Prešovskej detskej univerzity, ktorý aj tento rok ponúkol jedinečnú príležitosť pre plnohodnotné trávenie prázdninového týždňa v podobe netradičného vzdelávania.
 
Prešovská detská univerzita (PDU) sa preklopila do druhej dekády svojej existencie a cez leto odštartovala už 11. ročník prázdninového vzdelávania, ktorý sa niesol pod názvom „HOMO LUDENS“ ( lat. hrajúci sa človek).  „Vyše 300 detí vo veku od 7 do 15 rokov počas jedného týždňa spoločne s lektormi – univerzitnými pedagógmi a študentmi, ako aj pozvanými osobnosťami z oblasti vedy a kultúry hľadali odpovede na otázky, ako napr. Viete, čo znamená „homo ludens“? Prečo sa nielen deti, ale aj dospelí radi hrajú? Chcete vedieť, akú úlohu má hra pri vedeckých objavoch, pri tvorbe umeleckých diel, ale aj v bežnom živote? Chcete zažiť hru na vedcov, umelcov, športovcov, filozofov?“ priblížila Adela Mitrová, jedna z hlavných koordinátoriek PDU z Pedagogickej fakulty PU.

Aj počas tohtoročnej detskej univerzity malí školáci študovali v dvoch študijných stupňoch: „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií). „Naše pracovisko pripravilo edukačný proces pre magisterčekov prvýkrát. Veríme, že sme pripravili pre našich študentov zaujímavý program, prostredníctvom ktorého sa dozvedeli veľa nových informácií, získali nové priateľstvá a aspoň na chvíľu okúsili život vysokoškolákov,“ uviedla Lenka Pasternáková, vedúca Katedry pedagogiky Fakulty humanitných a prírodných vied PU. Ako doplnila, magisterčekovia si počas celého týždňa mohli vyskúšať tvorivé písanie, tvorivé dielne, zapojiť sa do hravej zoológie, dozvedeli sa viac o recyklácii, vzniku vesmíru, predsudkoch a stereotypoch či  canisterapii a pod. Bakalárčekovia sa zase učili plsťovať, zahrali sa na lovcov pokladov, vyskúšali si sladké medovníkovanie, matematickú pátračku a jazdu na koni. Z programu možno taktiež uviesť témy, ako fyzioterapia hrou, drôtené šťastie, záhadné postavy, hravá animácia, šachové minimum, vesmír v kocke, zdravo hravo, krajina zázrakov, bájkovo a iné. „Špecifikom študijného programu PDU je to, že na prednášky vždy nadväzovali semináre – tvorivé dielne. Prednášky absolvovali malí vysokoškoláci spoločne, pracovné dielne prebehli v študijných skupinách, ktoré organizačne zabezpečovali študenti z jednotlivých fakúlt PU,“ doplnila Mitrová.

Študijný pobyt na univerzite začali deti už tradične slávnostnou imatrikuláciou. Na záver svojho štúdia vypracovali absolventskú prácu a na slávnostnej promócii za účasti rodičov dostali diplom s udelením titulu „bakalárček“, resp. „magisterček“. Promócia bola sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác, vytvorených počas celého univerzitného týždňa.

Prešovskú detskú univerzitu zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Počas desiatich ročníkov absolvovalo PDU takmer 1900 absolventov.
 
Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: AVS CCKV PU