20.09.2018

Starý internát sa zahalil do lešenia

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


REKTOR PROSÍ ŠTUDENTOV A UČITEĽOV O POROZUMENIE A TRPEZLIVOSŤ

S rektorom univerzity na začiatku akademického roku

Vážený pán rektor, ako sme avizovali už koncom letného semestra, tento akademický rok sa zrejme ponesie v znamení rozsiahlych rekonštrukcií. Čo sa už podarilo zrekonštruovať a čo nás ešte čaká?

Tak najprv k tomu, čo sa nám zrekonštruovať podarilo. V priebehu prvých mesiacov tohto roku bola vykonaná dlho očakávaná rekonštrukcia, resp. aj výstavba príjazdovej komunikácie a parkoviska pred budovou Pedagogickej fakulty a Rektorátu PU. Naši zamestnanci ju už asi pol roka užívajú a ťažko si už vieme predstaviť, ako vyzerala predtým. Rovnako ešte skôr, v septembri minulého roku prebehla veľkorysá rekonštrukcia auly vo VŠA, ktorá takisto už celý rok slúži našim študentom.

A čo súčasné stavby?

Myslím si, že každý, kto v lete zavítal do areálu univerzity na ulici 17. novembra si nemohol nevšimnúť čulý pracovný ruch na viacerých objektoch. Už v letných mesiacoch sa totiž začalo s rekonštrukciou ôsmich poschodí na tzv. novom internáte, rozsiahlou prestavbou atletického štadióna a zateplení (vrátane výmeny okien, fasády a strechy) starého internátu. Z nich bude do konca tohto mesiaca ukončená prestavba a modernizácia interiérov v novom internáte a rekonštrukcia atletického štadióna.

Študenti sa teda môžu tešiť. Budú športovať na modernom štadióne a bývať vo vynovenom internáte. 
Áno, žiaľ, nie všetci. Rekonštrukcia ôsmich poschodí, ktorá v týchto dňoch úspešne končí, je iba prvou časťou prestavby a modernizácie dvoch študentských domovov. V jeseni by sa mala začať podobná rekonštrukcia hlavného bloku tzv. starého internátu a v nasledujúcom roku, po uvoľnení ďalšej čiastky vyčlenenej vládou na rekonštrukcie študentských domovov, bude pokračovať rovnaká prestavba druhého osemposchodového bloku nového a krídla starého internátu. V optimálnych podmienkach by tak mala byť rekonštrukcia študentských domovov ukončená v jeseni budúceho roku.

Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že stavebné práce budú prebiehať aj počas výučby. Nebolo lepšie realizovať ich v letných mesiacoch?

Samozrejme, že bolo. Nezáležalo to však na nás. Kým pri novom internáte sa nám podarilo absolvovať proces verejného obstarávania v plánovanom termíne, v prípade druhého študentského domova sa tento o niekoľko týždňov natiahol a práce sa nemohli začať v zamýšľanom termíne. Ešte ťažšia situácia nastala pri realizácii zateplenia starého internátu, ktoré sa uskutočňuje zo štrukturálnych fondov EÚ a podlieha kontrole príslušnej agentúry na ministerstve, čo niekoľkonásobne predlžuje celý proces verejného obstarávania. Po zamietnutí jedného zhotoviteľa agentúrou sa nám nakoniec podarilo uzavrieť zmluvu s ďalším až na konci minulého akademického roku.
Počas semestra tak budú prebiehať práce najmä v starom internáte. Tie budú popri výmene strechy, okien a fasády zahŕňať rovnako i rekonštrukcie izieb. Keďže tá bude prebiehať pri plnej prevádzke študentského domova, vznikne tak iste neštandardná situácia pre stavbárov a najmä študentov, ktorí dostanú na čas prestavby náhradné ubytovanie. Chcem preto všetkých študentov aj zamestnancov univerzity poprosiť o porozumenie a trpezlivosť. Robíme to pre seba a ako som už povedal, nastavenie termínov nie je vždy (skôr málokedy) v našej moci.

Plánuje univerzita v tomto akademickom roku ešte ďalšie stavby a rekonštrukcie?

Áno. Už prebieha rekonštrukcia jedného z átrií vo VŠA a nasledovať by mala výstavba veľkého parkoviska na južnom konci tejto budovy, ktorú by sme chceli ukončiť ešte pred zimou. V prvých mesiacoch budúceho roku nastúpi rozsiahla parková úprava námestia medzi VŠA a študentskými domovmi. Tá je tiež financovaná zo štrukturálnych fondov a v súčasnosti už dlhší čas v pripomienkovom konaní na príslušnej rezortnej agentúre.

Čo by ste chceli odkázať študentom a pedagógom pred začiatkom nového akademického roka?

Predovšetkým by som chcel opakovane poprosiť všetkých našich zamestnancov, kolegov aj študentov o väčšiu mieru tolerancie a trpezlivosti, a to zďaleka nielen vo vzťahu k prebiehajúcim stavbám či rekonštrukciám, ale rovnako i voči študentom a, samozrejme, k sebe navzájom. Aby sme mali krajšiu a lepšiu univerzitu.

S rektorom Prešovskej univerzity nielen o rekonštrukciách a tolerancii sa rozprávala 
Mgr. Anna Polačková, PhD.