21.12.2018

Návšteva ministra Miroslava Lajčáka

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD. 


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák 8. 11. 2018 vystúpil na pôde Prešovskej univerzity v Prešove v rámci podujatia zo série #MYSMEEÚ. Jeho cieľom je oživiť celonárodnú diskusiu o aktuálnych témach EÚ, s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu.

Miroslava Lajčáka na pôde Prešovskej univerzity privítal rektor Peter Kónya, pričom vyjadril potešenie, že minister navštívili našu univerzitu už niekoľkýkrát. „Chcem poďakovať pánovi ministrovi, pánovi štátnemu tajomníkovi a ďalším pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, že si vybrali pre toto dnešné zaujímavé a významné podujatie práve Prešovskú univerzitu,“ uviedol rektor na úvod. V súvislosti s témou podujatia v rámci svojho prejavu označil Európsku úniu za jeden z najvýznamnejších historických projektov našej, európskej civilizácie. „Či si to už niektorí chcú pripustiť alebo nie, EÚ, naše členstvo v nej a jeho dôsledky a dopady výrazne ovplyvňujú azda všetky oblasti nášho života. Okrem investícií z eurofondov, ktoré výraznou mierou pozdvihli úroveň rôznych oblastí našej spoločnosti vrátane školstva a vedy, je s EÚ spojené slobodné cestovanie, štúdium či práca v cudzine, zahraničné výskumné a študijné pobyty, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, no najmä mierové spolunažívanie a riešenie problémov medzi štátmi mierovou cestou,“ vyzdvihol Kónya.

Minister vo svojom vystúpení akcentoval päť zásadných odkazov. Prvým z nich je, že Európska únia je náš vitálny životný priestor, ktorý by sme si mali vážiť. Automaticky prekračujeme vnútorné hranice EÚ bez cestovných pasov, využívame diaľnice zrekonštruované z európskych peňazí či telefonujeme bez roamingu. Únia je zároveň zdrojom prosperity. Minister Lajčák v tejto súvislosti zdôraznil, že hospodársky rast našej krajiny po vstupe do Únie kontinuálne prevyšuje celkový rast EÚ a výrazne sa znížila aj nezamestnanosť. „Sme súčasťou európskej rodiny, používame európsku menu, pomáhame chrániť jej vonkajšie hranice a slobodne sa v nej pohybujeme,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie. Toto všetko samozrejme nedáva dôvod na absolútnu spokojnosť a Únia prechádza aj svojou krízou, dôkazom čoho je brexit.

Druhý odkaz znie – EÚ nie je samozrejmosť a treba ju chrániť. „EÚ pri všetkých jej nedokonalostiach je najlepšou garanciou nielen prosperity, ale aj mieru, na čo sa zabúda, lebo to pokladáme za samozrejmosť,“ uviedol minister. Zároveň poukázal na dôležitosť súdržnosti „európskej rodiny“.

Tretím posolstvom v nadväznosti na vyššie uvedené je, že ani prítomnosť Slovenska v EÚ nie je samozrejmosť, čo deklaroval na zložitej ceste do Únie, ktorou si naša krajina musela prejsť. „Preto je dnes potrebné o Únii hovoriť viac ako inokedy. Diskutovať o jej význame i problémoch, aby sa občania vedeli správne zorientovať v mase informácií, nakoľko sú dnes zaplavení rôznymi konšpiračnými teóriami, hoaxami a falošnými proroctvami,“ dodal minister.

Každý z nás má spoluúčasť a zodpovednosť za EÚ a preto je treba ju tvoriť, hovorí jeho štvrtý odkaz. Dnešná generácia má oproti tým predchádzajúcim nielen oveľa väčšiu slobodu, ale aj zodpovednosť. Minister Lajčák v tejto súvislosti upozornil na potrebu zaujímať sa o európske dianie a zúčastňovať sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Zároveň vyzval mladých ľudí, aby boli vo svojom uvažovaní kritickí a proaktívni pri tlmočení svojho názoru.

Posledným, piatym posolstvom, tlmočeným šéfom slovenskej diplomacie, bolo, že EÚ ponúka neuveriteľné možnosti, ktoré je potrebné využiť. Jednou z nich je aj možnosť štúdia v rámci programu Erasmus. „EÚ nie je dokonalá. Je však tou najlepšou odpoveďou na bezpečnostné, ekonomické, sociálne výzvy, ktoré globalizovaný svet prináša. Som presvedčený, že budúcnosť Slovenska je v Európskej únii. Hazardovať s inou alternatívou by bolo historicky nezodpovedné,“ uzavrel svoje vystúpenie na Prešovskej univerzite minister Lajčák, ktorý následne diskutoval s prítomnými študentmi a hosťami.

Autor: Tlačový odbor MZVaEZ SR; Anna Polačková (PU)
Foto: Marcel Mravec (AVS CCKV PU); MZVaEZ SR