29.04.2019

Rozhovor s PaedDr. Mgr. Helenou Galdunovou, PhD.

Autor: PhDr. Iveta Ondriová, PhD.


Je dôležité nepremrhať šancu, pracovať na sebe a študovať...

PaedDr. Mgr. Helena Galdunová, PhD.
Po ukončení gymnázia v Stropkove v roku 1984 absolvovala SZŠ v Michalovciach nadstavbové štúdium odbor ženská sestra. V roku 2009 získala titul PhD. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety v Bratislave  v odbore Ošetrovateľstvo. V roku 2013 absolvovala  bakalárske štúdium  na FZO PU v Prešove v odbore pôrodná asistencia, následne v roku 2015 špecializačné štúdium Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve. V roku 2018 ukončila magisterské štúdium v odbore pôrodná asistencia. Od roku 1986 - 2003 pracovala na gynekologicko- pôrodníckom oddelení FNsP J.A.Reimana Prešov ako sestra pri lôžku a pôrodná asistentka. Na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove, na katedre pôrodnej asistencie ako odborná asistentka posobí od 3.2.2003.  V rámci pracovnej náplne sa venuje vedeniu prednášok a seminárnych cvičení v predmetoch teoretické základy pôrodnej asistencie, sexuálne zdravie a výchova k plánovanému rodičovstvu, pôrodníctvo a pôrodná asistencia, psychofyzická príprava na pôrod, alternatívne metódy v pôrodníctve, vedenie klinických cvičení na Gynekologicko-pôrodnickej klinike. Je zaradená do personálnej encyklopédie Who is Who v Slovenskej republike (2008). V roku 2008 jej bola udelená Cena „Biele srdce“ na regionálnej úrovni v kategórii: sestra -pedagóg. Je držiteľkou bronzovej a striebornej plakety za rozvoj PU v Prešove. Pravidelne sa zúčastňuje  odborných stáži v zahraničí – Poľsko, Česko, Portugalsko, Rakúsko. Od roku 2011 vykonáva funkciu predsedníčky Akademického senátu PU v Prešove.


Na pôde Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove pôsobíš od jej vzniku (r. 2002), aká bola Tvoja cesta k profesii vysokoškolského učiteľa? 

Môj prvý kontakt s pedagogickou praxou siaha do deväťdesiatych rokov, keď som po vzniku Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého ako pôrodná asistentka bola oslovená podieľať sa na praktickej výučbe budúcich sestier. Práca s mladými ľuďmi ma zaujala, preto som sa prihlásila na vysokú školu pre doplnenie mojich pedagogických vedomostí. Potom už bola moja cesta na pôdu PU priamočiara, po vzniku FZO PU v roku 2002 som začala pracovať ako odborný asistent na Katedre pôrodnej asistencie. Som  rada, že môžem svoje 17-ročné skúsenosti z klinickej praxe zúročiť pri práci so študentmi a podieľať sa na výchove a vzdelávaní budúcich pôrodných asistentiek.


Významným medzníkom v tvojej kariére bolo zvolenie za predsedníčku Akademického senátu PU v Prešove. Ktoré aktivity z tejto oblasti považuješ za kľúčové? 

Vo funkcii predsedníčky AS PU v Prešove pôsobím od  januára 2011. Môžem konštatovať, že práca v senáte ma napĺňa. Mojou prioritou je oblasť legislatívy a rozpočtu. Teší ma, keď dokážeme skvalitniť jednotlivé oblasti vzdelávania na fakultách Prešovskej univerzity. Všetky aktivity, ktoré akýmkoľvek spôsobom posúvajú  PU kvalitatívne vyššie, mi prinášajú radosť a napĺňajú ma hrdosťou a spokojnosťou.


Za svoj bohatý profesijný život si nazbierala veľa zážitkov na pôde univerzity alebo počas tvojich pobytov v zahraničí. Spomenieš si na ten najzaujímavejší? 

Tých zážikov je naozaj veľa a sú rôznorodé. Niektoré sú  spojené s adrenalínom a niektoré sú zasa plné emócií. K tým adrenalinovým rozhodne patrí môj študijný pobyt v rakúskom meste Bruck an der Mur, kde po príchode na pôrodnú sálu som bola hneď postavená k vedeniu pôrodu a osoba, ktorá ma tam dotiahla, bola sanitárka, tá nevedela k rodičke nikoho iného zohňať. Všetko dobre dopadlo a môj strach a rešpekt vystriedali kladné emócie.


Tvoje pracovné nasadenie je vysoké aj na FZO PU aj v AS PU, prirodzenou potrebou každého človeka je potreba oddychu a regenerácie síl. Ako najradšej relaxuješ? 

Veľmi príjemným zdrojom oddychu je pre mňa pobyt v prírode, prechádzky, no najmä turistika. Úžasným zdrojom relaxácie a poznania je pre mňa cestovanie. Spoznávaním nových miest sveta napĺňam svoju záujmovú sféru z oblasti histórie a geografie. Nezabudnuteľné sú pre mňa zážitky z Izraela, starovekého Egypta, antického Grécka, ale aj z miest severného Poľska. No najviac som fascinovaná z krásy taliaských miest.


Čo by si chcela odkázať mladej generácii študujúcej na našej univerzite?

Vzhľadom na to, že Prešovská univerzita sa etablovala medzi prestížne univerzity Slovenska, pracuje tu veľa významných osobností, na ktoré sme právom hrdí. Bola by som rada, keby túto skutočnosť vnímali aj naši študenti. Chcem im odkázať aj to, že univerzita im vytvára možnosti kontaktu s celým svetom cez študijné pobyty. O týchto možnostiach sa mohlo pred niekoľkými rokmi študentom iba snívať. Nepremrhajte šancu pracovať na sebe a študovať, pretože v mladosti to ide najľahšie.


Zhovárala sa
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
FZO PU