29.04.2019

Unipáčik – centrum pre deti

Autor: Mgr.  Anna Polačková, PhD.


Začiatkom nového roka zaviedla naša univerzita novinku, v rámci ktorej budú môcť jej študenti a zamestnanci umiestniť svoje ratolesti do detského centra Unipáčik. Centrum s kapacitou 20 detí je situované v priestoroch Študentského domova a jedálne PU vo vysokoškolskom areáli.
 
Detské centrum vzniklo s cieľom umožniť a uľahčiť zamestnaným a študujúcim matkám skorší a bezproblémový návrat do pracovného a študijného procesu. Jeho prevádzku zabezpečí koordinátorka detského centra (stála zamestnankyňa) v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov študentov, ktorí sú zárukou profesionality a odbornosti. Unipáčik bude sprístupnený počas zimného a letného semestra i skúškového obdobia vždy v pondelok až piatok od 08:00 do 16:00 hod.

 „Unipáčik je možno trochu netradičnou aktivitou univerzity, ktorá však iba zdanlivo nesúvisí s jej hlavnou činnosťou. Bude slúžiť na to, aby sme umožnili našim kolegyniam a študentkám, no možno i kolegom a študentom plnenie ich študijných a pracovných povinností v čase, keď sú viazaní starostlivosťou o svojich malých potomkov. Verím, že si naň rýchlo zvyknú a zvýši to ich komfort na univerzite,“ uviedol rektor univerzity Peter Kónya.  „Zriadením centra chceme prispieť k vyváženiu profesijného a osobného života našich zamestnaných a študujúcich matiek,“ doplnila slová rektora Monika Miňová, mentorka detského centra z Pedagogickej fakulty PU, ktorá zároveň doplnila, že pri zrode tejto nadštandardnej služby stála Pedagogická fakulta PU, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie svojho vzniku.

Detský kútik je konkrétne určený pre deti v týchto vekových kategóriách: do 1 roka – s prítomnosťou rodiča alebo inej zodpovednej osoby, s maximálnou dobou pobytu 30 minút; deti vo veku od 1 do 2 rokov – v prítomnosti zodpovednej osoby, s maximálnou dobou pobytu 3 hodiny; deti vo veku od 2 do 6 rokov – bez prítomnosti zodpovednej osoby, s maximálnou dobou pobytu 3 hodiny, deti vo veku od 6 do 10 rokov – bez prítomnosti zodpovednej osoby, s maximálnou dobou pobytu 4 hodiny.

„Kto bude potrebovať danú službu pre svoje ratolesti, môže sa prihlásiť deň vopred prostredníctvom aplikácie na webom sídle www.unipo.sk,“ upresnila kvestorka PU Mária Nováková, ktorá riadila procesy, spojené zo zradením centra. Koordinátor detského centra môže prijať dieťa bez prihlásenia, ak mu to dovolí kapacita detského centra.


Mgr.  Anna Polačková, PhD. 
Foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU