27.06.2019

Aj Prešovská univerzita sa snaží myslieť ekologicky

Autor: Dominik Cenkner


Na chodbe Prešovskej univerzity sa v stredu 3. apríla pod záštitou kaviarne Yogi´s Coffee konala prednáška na tému Myslíme ekologicky, ktorej cieľom bolo priblížiť študentom spôsoby, ako môžu pomôcť životnému prostrediu. 

Študenti si v úvode mohli v príjemnom prostredí vypočuť prednášku jednej zo zakladateliek prvého bezobalového obchodu v Prešove Laury Martinkovej, ktorá prítomným priblížila svoju cestu k ochrane životného prostredia a činnostiam, ktoré sa s tým spájajú. „Mojou zásadou je, že treba robiť veci jednoducho a efektívne bez toho, aby sme sa vyhovárali na politikov a iných. Vždy môžem začať od seba,“ povedala Martinková.

Vo svojom výstupe predstavila aj pomôcky pre domácnosť a rôzne hygienické potreby pre dievčatá, ktoré zvyčajne ľudia používajú jednorazovo, avšak ak sú zo správneho a hlavne prírodného materiálu, dajú sa použiť aj opakovane. „Jeden Slovák vyprodukuje v priemere 1 kg odpadu denne. Jednoducho si vieme vypočítať, koľko ton odpadu sa vytvorí na svete za jeden deň. Je to enormné množstvo,“ odznelo počas prednášky.

Slovo dostala aj Eva Eddy, ktorá je absolventkou PU a momentálne pôsobí na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky FF PU ako odborná asistentka. Aj ona prítomným priblížila svoju cestu, ako začala chrániť životné prostredie.
„Začalo sa to mojou láskou k zvieratám a návštevou prešovskej karanténnej stanice, kde mi mladý dobrovoľník vysvetlil, že ak má človek zvieratá naozaj rád, nemal by jesť mäso. Vzdali sme sa ho teda najmä z etických, ale po dlhšom štúdiu rôznych zdrojov aj zo zdravotných dôvodov. Neskôr som sa dozvedela, že vynechanie mäsa z jedálnička má aj hlboký environmentálny dopad, keďže na spracovanie mäsa sa použije obrovské množstvo vody a hospodárske zvieratá produkujú plyny, ktoré poškodzujú ovzdušie,“ vyjadrila sa Eva Eddy.

Chrániť životné prostredie sa snaží aj kaviareň Yogi´s, ktorá pred časom prišla so zavedením Keepcup hrnčekov, ktoré si u nich môžu zákazníci kúpiť a následne získať svoju obľúbenú kávu so zľavou. Už dlhší čas sú pre nich samozrejmosťou aj dve samostatné zberné nádoby na triedenie odpadu. Aj táto prednáška tak možno prispeje k tomu, aby sa študenti a zamestnanci univerzity správali k životnému prostrediu ohľaduplnejšie.

Dominik Cenkner 
Unipo Press