22.12.2019

Medzinárodný deň študentstva v znamení ocenenia a stretnutia pri soche slobody

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD. 


Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30. výročia Nežnej revolúcie odovzdal 18. novembra rektor Prešovskej univerzity v Prešove (PU) Peter Kónya podpredsedom akademických senátov PU za študentskú časť bronzovú medailu. Medaila je symbolickým vyjadrením úcty všetkým študentom, ktorí boli dôležitými aktérmi veľkého prevratu v novembri 1989.
 
Ocenenie študentov bronzovou medailou
Prešovská univerzita si výročie Nežnej revolúcie pripomínala sériou podujatí organizovaných na pôde univerzity v priebehu celého mesiaca. Jednou zo sprievodných akcií bolo aj ocenenie a poďakovanie študentom formou bronzovej medaily, ktorú si z rúk rektora prevzalo celkovo 8 študentov senátorov, reprezentujúcich osem fakúlt  univerzity. „Chcem zdôrazniť, že ste to najmä vy, mladí ľudia, ktorí máte už od mladosti možnosť zoznámiť sa s výdobytkami a výhodami, ktoré priniesla Nežná revolúcia. Či už je to sloboda vyjadrovania, slobodný výber vysokej školy, cestovanie do zahraničia, ako aj celkom iné možnosti pre svoje uplatnenie po skončení štúdia, aké boli pred revolúciou,“ prihovoril sa senátorom rektor univerzity Peter Kónya, vyzdvihujúc úlohu študentov v novembri 1989.

„Toto vyznamenanie berte ako ocenenie jednak vašej práce v akademických senátoch za to, že hájite záujmy študentov, ich požiadavky i nálady, ako aj ocenenie a vzdanie úcty všetkým študentom od roku 1989 na našej univerzite, ktorí sa významný spôsobom podieľali na novembrových udalostiach prinášajúcich zmenu v našej spoločnosti,“ pokračoval rektor.
V mene prítomných senátorov sa pri preberaní ocenenia prihovoril aj doktorand Inštitútu politológie Filozofickej fakulty: „Dnes si pripomíname nielen 30. výročie Nežnej revolúcie, ale pripomíname si aj udalosti z novembra 1939, kedy boli nacistickými vojskami surovo potlačení študenti, ktorí protestovali a nesúhlasili s totalitným režimom. Kým v roku 1989 sme bojovali proti komunistickej nadvláde, tak rok 1939 bol protestom proti fašistickej a nacistickej ideológii. A preto je moja prosba ako zástupcu študentov v akademickom senáte tá, aby sme už nikdy nedali priestor žiadnemu extrémizmu, či už pravicovému, alebo ľavicovému,“ uviedol Matúš Žac, ktorý zároveň prítomných študentov vyzval, aby vždy konali demokraticky. V rámci svojho vystúpenia sa Žac poďakoval vedeniu univerzity a jednotlivých fakúlt, že sú dnes študenti vnímaní ako rovnocenní partneri, čo vidieť aj na práci v akademických senátoch.

Spomienkové stretnutie pri soche Prešovská sloboda
V obdobnom duchu sa v mene študentov univerzity prihovoril Matúš Žac aj na podujatí, ktoré zorganizovali študenti v podvečer 17. novembra pri soche Prešovská sloboda, nachádzajúcej sa v areáli univerzity. Bronzová socha ženy s krídlami anjela rozpätými v tvare písmena V ako znaku víťazstva bola inštalovaná pred 10 rokmi a má študentom i obyvateľom Prešova pripomínať obdobie Nežnej revolúcie.

Študentskej spomienky sa pri symbolickom zapálení sviečky zúčastnilo takmer 50 študentov. V rámci stretnutia sa uskutočnilo aj performance univerzitného študentského divadla pod taktovkou prof. Karla Horáka. „Ďakujem vašim rodičom, aj vám, študentom, ako pokračovateľom ich odvahy kráčať dopredu, boriť sa v problémoch a hľadať pravdu,“ vyzdvihol na spomienkovom stretnutí prorektor PU Gabriel Paľa, ktorý bol v roku 1989 v štrajkovom výbore študentov. „Želám vám, aby vo vás stále dýchal duch odvahy, aby ste hľadali pravdu, samozrejme, bez zbraní a násilia, agresivity s čistým štítom, láskou a  porozumením,“ ukončil stretnutie prorektor, ktorý následne prečítal na počesť výročia vlastné verše  s názvom Čakanie na anjela.

Mgr. Anna Polačková, PhD. 
Foto: Marcel Mravec, AVSS CCKV PU, @petinoh