25.10.2013

PU na veľtrhu Akadémia & Vapac

Autor: Ing. Gabriela Dzurišová

V priestoroch NTC v Bratislave, 8. – 10. 10. 2013, sa pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie a Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uskutočnil 17. ročník najväčšieho medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry, Akadémia&Vapac. Svoje zastúpenie na ňom mala aj Prešovská univerzita v Prešove, ktorej zástupkyne, pracovníčky UNIPOCENTRA PU v Prešove, prezentovali všetkých osem fakúlt i pracoviská PU v Prešove a oboznámili uchádzačov s možnosťami štúdia na našej univerzite, hlavne čo sa týka širokej ponuky študijných programov. Zároveň študentom poskytli potrebné informácie, ktoré musia vedieť pred podaním prihlášky na štúdium v rámci Prešovskej univerzite v Prešove.

„Najväčší záujem bol o zdravotnícke odbory, prekladateľstvo a tlmočníctvo, pedagogické vzdelanie, šport, manažment, biológiu, a v neposlednom rade aj o masmediálne štúdia,“ informovala nás Mária Mihaliková z UNIPOCENTRA PU v Prešove .

Stánok PU v Prešove navštívilo viac ako 1500 domácich i zahraničných návštevníkov, 70 výchovných poradcov, zástupcov stredných škôl, ktorí evidujú svojich absolventov ako úspešných študentov na našej univerzite.

Ing. Gabriela Dzurišová, Odd. marketingu a propagácie UNIPOCENTRA PU v Prešove 

Foto: archív PU v Prešove