22.12.2019

VIII. Adventný koncert Prešovskej univerzity

Autor: Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. 


Už po ôsmykrát sa historická sála Parku kultúry a oddychu – Čierny orol zaplnila členmi akademickej obce a vzácnymi hosťami, ktorí prijali pozvanie rektora Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., na tradičný adventný koncert. Ten opäť ponúkol bohatý program a umocnil tak výnimočnú atmosféru adventných dní.

Dramaturgovia adventného koncertu prof. PhDr. Karol Horák, CSc., a PhDr. Viliam Tarjányi, PhD., programovo nadviazali na bohatú koncepciu predchádzajúcich ročníkov a opäť tak vytvorili priestor pre sólistov a umelecké súbory pôsobiace pri Prešovskej univerzite v Prešove. Program ôsmeho adventného koncertu predstavil v troch programových blokoch výsledky tvorivej práce študentov a ich pedagógov v rozličných umeleckých druhoch.  

Tento rok sa však úvod koncertu niesol nielen v duchu adventného obdobia, ale aj v tichej spomienke na obete tragickej udalosti, ktorá sa odohrala v bytovom dome na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove. Symbolickou minútou ticha si tak prítomní členovia akademickej obce a pozvaní hostia uctili ich pamiatku a vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa s dôsledkami tejto udalosti budú ešte dlhé obdobie vyrovnávať. 

Na dôstojnú atmosféru z úvodu nadviazali aj prví účinkujúci, členovia Komorného orchestra Camerata Academica s interpretáciou skladby Jozefa Podprockého Suita domestica, op. 14, č. 7. Tá vznikla pod umeleckým vedením Mgr. Renáty Kočišovej, PhD. Svoj talent hrou na klavíri odprezentovala aj študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika Nikola Rabatinová. Jej interpretácia skladby Etudes – Tableaux. op. 33 – 8, g mol skladateľa Sergeja Rachmaninova navodila príjemnú sviatočnú atmosféru, ktorú umocnilo aj vystúpenie Speváckeho zboru sv. Romana Sladkopevca pod vedením seminaristu Michala Pavlovského. 

Druhý programový blok otvorilo gitarové trio v zložení Dagmar Slivková, Marek Mihok a Zuzana Horňáková, ktoré sprítomnilo predvianočnú atmosféru piesňou White Christmas od amerického skladateľa Irvinga Berlina. Dramaturgia programu VIII. adventného koncertu ponúkla to najlepšie z tvorby významných hudobných skladateľov z rôznych období. Zo súčasnej tvorby si publikum vypočulo pieseň anglického skladateľa Andrewa Lloyda Webbera, ktorého pieseň Love Never Dies famózne interpretovala skúsená speváčka Lucia Novotná, poslucháčka 2. ročníka magisterského stupňa odboru predškolská a elementárna pedagogika. Spev vystriedalo hovorené slovo v podaní Študentského divadla PU v Prešove, ktoré si v aktuálnom akademickom roku pripomína 60. výročie svojho vzniku. Do programu adventného koncertu prispeli dramatizáciou novely Vianočná koleda autora Charlesa Dickensa, ktorej motív bol inšpiráciou aj viacerých divadelných, muzikálových či filmových spracovaní. 

Svojou tvorbou, čerpajúcou z prírodného prostredia Slovenska a Nórska, obohatilo tretí blok programu duo v zložení Jana Humeňanská a Rút Pajorková. Ich netradičné vystúpenie bolo príjemným spestrením večera. Nádych netradičnosti malo aj vystúpenie miešaného speváckeho zboru Nostro Canto, ktoré si pod vedením Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD., naštudovalo okrem iného aj skladbu Baba Yetu, ktorá je alúziou na svahilský Otčenáš. Miešali sa v ňom exotické rytmy a zároveň tradičné spirituálne motívy.

V závere programu v mene dramaturgov VIII. adventného koncertu Prešovskej univerzity poďakovala moderátorka Eva Peknušiaková všetkým vedúcim umeleckých súborov, sólistom a účinkujúcim. Prítomné publikum im svoju priazeň a vďaku prejavilo neutíchajúcim, úprimným potleskom. Miešaný spevácky zbor Nostro Canto sa však postaral aj o krásnu symbolickú bodku na záver, keď v jeho podaní odznela jedna z najznámejších piesní, ktorá sa spája s vianočnými sviatkami už od roku 1818. Vtedy po prvýkrát v mestečku Oberndorf v Salzburgu zaznela Tichá noc. Jej text bol posolstvom nielen samotného adventného koncertu, ale aj nadchádzajúceho obdobia.


Mgr. Eva Peknušiaková, PhD. 
Foto: Marcel Mravec, AVS CCKV PU