25.09.2020

Na Prešovskej detskej univerzite sa cestovalo v čase

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Prešovská detská univerzita (PDU) patrí k tradičným podujatiam, ktoré počas letných prázdnin organizuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove. Jej 13. ročník, prebiehajúci od 17. do 21. augusta, bol však sprevádzaný prísnymi hygienickými opatreniami súvisiacimi s aktuálnou koronakrízou. 

Po niekoľkomesačnom online vyučovaní sa Prešovská univerzita rozhodla urobiť maximum preto, aby sa jej podarilo zorganizovať detskú univerzitu a zabezpečiť účastníkom po dlhej pauze priamy kontakt s učiteľom. „Deti sa veľmi tešili do školy, o čom svedčí aj vysoký záujem o účasť na detskej univerzite. Sme radi, že sa nám ju aj napriek koronakríze, ako jedinej univerzite na Slovensku, podarilo zorganizovať, samozrejme, za dodržania prísnych nielen hygienických opatrení,“ zdôraznil Martin Javor, hlavný organizátor Prešovskej detskej univerzity.


Prioritou je bezpečnosť detí
Keďže hlavnou prioritou univerzity je bezpečnosť detí, na rozdiel od minulých ročníkov boli deti rozdelené do malých skupín s maximálnym počtom 13 žiakov. „Všetci lektori, ktorí zabezpečujú vyučovanie, prešli školením zameraným na dodržiavanie opatrení, pričom zdravie detí pozorovali tútori, ktorí sa počas celého dňa o detí starali,“ vysvetlila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ktorá má na starosti študijný program magisterček.

V rámci programu sa organizátori snažili veľkú časť aktivít pripraviť tak, aby sa dali realizovať vo vonkajšom prostredí, v interiéri bolo potrebné nosiť rúško. Jedným z opatrení bolo skrátenie prednášok na 30 minút, aby sa miestnosti stihli po každom vyučovaní vyvetrať. Malí vysokoškoláci si taktiež mali zabezpečiť vlastnú fľašu na vodu označenú svojím menom. Pred nástupom na detskú univerzitu museli rodičia odovzdať podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. „Zmenou v porovnaní s minulými rokmi je aj to, že sa promócie tento rok konali bez účasti rodičov,“ doplnila Pasternáková. 

Cestovanie v čase
Ústrednou témou tohtoročnej Prešovskej detskej univerzity bolo cestovanie v čase, čomu organizátori prispôsobili aj svoje aktivity. 138 bakalárčekov a 128 magisterčekov cestovalo v čase v rôznych podobách, od pravekých morí až po budúcnosť poznávania vesmíru. Prostredníctvom lektorov a lektoriek nazerali do minulosti nášho mesta a univerzity, hľadali poklady starovekého Grécka a odhaľovali tisíc rokov zaujímavostí. „Páčia sa mi tu úlohy, ktoré každý deň riešime. Našiel som si nových kamarátov, dnes sme skoro celý deň cvičili, tak som spokojný, lebo ako športovec sa cítim ako ryba vo vode,“ neskrýval radosť Filip Billý, účastník detskej univerzity. Malí vysokoškoláci si počas týždňa vyskúšali taktiež ryžovanie zlata, tieňové divadlo, tvorivé dielne,  seminár o včelách, rôzne pohybové hry či modernú športovú diagnostiku.


Spolupráca s Krajským múzeom v Prešove 
Krajské múzeum v Prešove ponúklo malým vysokoškolákom interaktívny program kumulujúci zážitok, informácie, živú históriu, zábavu, súťaže, kreativitu, ale aj reálnu skúsenosť s replikami exponátov a aktivitami, ktoré sa viažu k minulosti. „Deti absolvovali, okrem komentovanej prehliadky múzea, aj osem stanovíšť, kde sa im venovali lektori, múzejní pedagógovia a odborní zamestnanci. Mohli objavovať múzeum, stať sa rytierom, šľachticom či hasičom. Vyskúšali si streľbu z luku na slamený terč, prácu s hlinou, spoznávali doby dávno minulé, čaro ľudových krojov a učili sa základné kroky vybraných ľudových tancov,“ priblížil Ľuboš Olejník, riaditeľ Krajského múzea v Prešove. Rovnako dodal, že študenti sa oboznámili aj s výrobou šperkov pomocou drôtikovej metódy a všetko, čo si vyrobili, si mohli odniesť domov.

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU