25.10.2013

Prešovská detská univerzita 2013 - In MEDIAs res

Autor: Mgr. Adela Mitrová, PhD.

V poradí už šiesty ročník Prešovskej detskej univerzity sa niesol v znamení médií. A ako sa ukázalo, tohtoročná téma zaujala nielen deti, ale aj lektorov. Od 8. do 12. júla 2013 Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty a v spolupráci s ostatnými fakultami PU ponúklo deťom od 7 do 15 rokov zaujímavé a netradičné vzdelávanie tentoraz v odbore pod názvom „in MEDIAs res“. 

Počas jedného týždňa spoločne s lektormi, univerzitnými pedagógmi a študentmi PU (z Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií – napr. prof. M. Součková, doc. J. Rusnák, dr. L. Regrutová, Mgr. Jozef Mergeš, Mgr. E. Peknušiaková, Mgr. I. Bajerová; z Inštitútu hudobného a výtvarného umenia – dr. J. Ondo; Katedry komunikačnej a literárnej výchovy – doc. Ľ. Liptáková, dr. K. Vužňáková, dr. D. Lešková, dr. R. Rusňák; Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy – doc. D. Šimčík; Katedry fyziky, matematiky a techniky – dr. M. Csatáryová; Katedry prírodovedných a technických disciplín – doc. I. Šebeňová; Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie – dr. V. Fedorko, Katedry matematickej edukácie – dr. A. Vašutová; Fakulty športu – doc. V. Bebčáková, doc. E. Chovanová a i.); ako aj pozvanými osobnosťami vedy, masmédií a kultúry (napr. dr. A. Verešpejová, Mgr. V. Slaninková, Mgr. M. Michelčík, B. Šimková, dr. M. Kuderjavá, MgrA. J. Kerner, Mgr. T. Telepák a i.) – hľadali nádejní vysokoškoláci odpovede aj na otázky:

  • Ako funguje televízia, rozhlas, noviny, internet a iné masmédiá? 
  • Kto je Homo medialis?
  • Môžu nám pomôcť médiá vo vzdelávaní?
  • Myslíte si, že nami hýbu médiá? – Hýbme nimi aj my!

Počas tvorivých dielní deti „obsadili“ aj štúdiá univerzitných médií a pod vedením študentov PU (napr. A. Čajová, J. Marčin, V. Palša a i.) si vyskúšali miesto moderátorov a redaktorov študentského Rádia PaF či Mediálky TV a ich rozhlasové i televízne „mediálne výstupy“ presvedčili, že masmédiá sa dajú využívať aj tvorivo a vôbec nie povrchne. To, že médiá môžu slúžiť ako výskumný prostriedok, „zažili“ na viacerých prednáškach a seminároch (napr. Ja, môj mobil a skúmanie prírody pod vedením RNDr. B. Baranovej).

Pestrý program PDU 2013 (kompletný k nahliadnutiu na www.pdu.pf.unipo.sk) doplnili aj hostia, ako známy televízny a rozhlasový moderátor, absolvent PU, Milan Zimnýkoval, či televízny „Maškrtníček naživo“ v podaní Divadla Maškrta, odohraný na javisku Divadla Alexandra Duchnoviča.

Vyvrcholením programu PDU 2013 bola videokonferencia bakalárčekov, ktorá prvýkrát spojila „online“ dve detské univerzity na Slovensku: Prešovskú detskú univerzitu a Žilinskú detskú univerzitu. Promócie deťom a rodičom spríjemnil talentovaný spevák (finalista súťaže Česko Slovensko má talent), študent PU Tomáš Buranovský. Pre mnohých absolventov krátky, no bohatý týždeň na PU ukončilo slávnostné odovzdávanie diplomov na promócii bakalárčekov a magisterčekov za prítomnosti prorektora Prešovskej univerzity v Prešove, prof. Milana Portika. Dúfajme, že pekné spomienky na tohtoročnú PDU vyprovokujú deti, rodičov i lektorov prihlásiť sa znova. Už dnes môžu s napätím očakávať, akú prázdninovú tému prinesie nový ročník PDU 2014.

Mgr. Adela Mitrová, PhD.
Foto: archív PDU