25.10.2013

Grécko štetcom (srdcom) Jána Bartka

Autor: Mgr. Kamila Urmaničová

V Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU), počas vernisáže výstavy 2. 10. 2013, predstavil výtvarník Ján Bartko svoju kolekciu 47 obrazov pod názvom Grécko – za duchom krajiny. Pozvanie organizátorov, teda Inštitútu gréckeho jazyka a kultúry PBF PU v Prešove, UK PU v Prešove a samotného autora, prijali aj Jeho exelencia Nicolas Panagiotis Plexidas, veľvyslanec Helénskej republiky v SR, Jeho vysokopreosvietenosť Rastislav, Arcibiskup prešovský a Slovenska i Anna-Maria Panajotakopoulou, poradkyňa veľvyslanca Helénskej republiky v SR. Hostí privítal rektor PU v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD., spolu s dekanom PBF PU v Prešove prof. ThDr. Jánom Šafinom, PhD.  a riaditeľom  Inštitútu gréckeho jazyka a kultúry PBF PU v Prešove doc. ThDr. Štefanom Šakom, PhD., ktorý slávnostné otvorenie výstavy moderoval.

Výstava potrvá do 27. 10. 2013.


Mgr. Kamila Urmaničová
Foto: archív UK PU