27.09.2021

Rekonštrukcie sa dočkal aj internát na Námestí mládeže

Autor: Mgr. Anna Polačková


Po rozsiahlej obnove dvoch najväčších ubytovacích zariadení pre študentov sa Prešovská univerzita v Prešove (PU) pustila aj do modernizácie Študentského domova na Námestí mládeže. V rámci rekonštrukcie 46-ročnej budovy dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov. 

Študentský domov na Námestí mládeže pozostáva z dvoch výškovo odlišných celkov. Nižšia budova je trojpodlažná, vyššia má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné. Do rekonštrukcie prvej etapy je zahrnutá časť bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek. „Budova bola uvedená do prevádzky v roku 1975 a interiér objektu bol už značne opotrebovaný. V rámci rekonštrukcie objektu preto dôjde k obnove ubytovacích buniek a spoločných priestorov,“ priblížil Ján Mikluš, koordinátor prevádzkovo-technických činností Študentského domova PU. Každá ubytovacia bunka bude vybavená vlastným sociálnym zariadením a na chodbách pribudnú kuchynky pre individuálne stravovanie študentov. Obnovovaná stavba bude zároveň riešená tak, aby všetky jej funkcie boli dostupné aj pre osoby s obmedzenými schopnosťami, nielen pohybovými, ale i zrakovými či sluchovým. 

Rekonštrukčné práce zahŕňajú výmenu podláh, obnovu vnútorných omietok a interiér sa kompletne vymaľuje. „Pôvodné sociálne zariadenia sa zmodernizujú a vybavia sa novou sanitou. Existujúce rozvody vody, kanalizácie, ako i elektroinštalácie vrátane osvetlenia a koncových prvkov sa vymenia za nové,“ ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová. Podľa jej slov sa v kúpeľniach doplnia nové vykurovacie telesá s napojením na existujúce rozvody. 

Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova balkónov a mobiliáru. Na loggiách je navrhnutá výmena podlahy, vrátane súvisiacich prvkov oplechovania, ale tiež modernizácia zábradlia. Pôvodný mobiliár a zabudovaný nábytok sa kompletne demontuje a nahradí novým, pribudnú i nové kuchynské linky. Taktiež sa vymenia interiérové dvere a zárubne. 

Celková hodnota rekonštruovanej zákazky bloku B predstavuje sumu bezmála 290 000 eur s DPH a je hradená z prostriedkov  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných zdrojov univerzity. Práce by mali byť podľa stanoveného harmonogramu ukončené začiatkom októbra 2021.

S prihliadnutím na finančné možnosti plánuje postupne univerzita pokračovať aj v obnove zvyšnej časti internátu. V súčasnosti dokonca rozbieha procesy rekonštrukcie exteriérovej časti internátu, financovanej zo štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov. Okrem modernizácie Študentského domova na Námestí mládeže chce PU v budúcnosti obnoviť i posledný internát na Exnárovej ulici.

Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1 918 miest. Tie najvyťaženejšie a najväčšie (tzv. Starý a Nový internát) sa nachádzajú v areáli univerzity na Ul. 17. novembra a práve ich sa dotkla historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia, ktorá prebiehala v rokoch 2018 – 2020. Ich exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5 mil. eur. 

Mgr. Anna Polačková