27.09.2021

Prešovská detská univerzita - Vesmír detskými očami

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Ústrednou témou tohtoročnej Prešovskej detskej univerzity (PDU) bola Vesmírna odysea, čomu organizátori prispôsobili aj svoje aktivity v priebehu celého týždňa od 16. do 20. augusta. Takmer 270 malých vysokoškolákov skúmalo vesmír prostredníctvom umenia, športu, médií, sveta módy, histórie, zdravia či ochrany prírody.

PDU patrí k tradičným podujatiam, ktoré počas letných prázdnin organizuje Prešovská univerzita.  Jej 14. ročník bol obdobne ako ten minulý, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, sprevádzaný prísnymi hygienickými opatreniami.
Prioritou bola bezpečnosť detí

Aj tento rok boli deti rozdelené do menších skupín s maximálnym počtom 13 a jednotlivé aktivity boli realizované vo veľkých prednáškových aulách či átriách. Samozrejmosťou bol aj čo najväčší pobyt detí vo vonkajšom prostredí a pravidelné vetranie miestností. „Realizácia edukačného procesu v súčasnej pandemickej situácii nebola pre nás nová. Som rada, že tak ako minulý rok počas Prešovskej detskej univerzity, aj teraz  sme sa mohli v zdraví zúčastňovať zaujímavých stretnutí s lektormi, ktorí prijali pozvanie vyučovať našich bakalárčekov a magisterčekov,“ vysvetlila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ktorá zastrešuje v rámci PDU študijný program magisterček. Zároveň doplnila, že deti v úvode vyučovania absolvovali poučenie, resp. obdržali inštrukcie súvisiace s dodržiavaním hygienických opatrení.  Pred nástupom na detskú univerzitu museli zároveň rodičia odovzdať podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Zmenou v porovnaní s minulými rokmi bolo aj to, že promócie magisterčekov boli tento rok realizované po skupinkách bez účasti rodičov.

Objavovanie vesmíru

Program 14. ročníka PDU bol zameraný na objavovanie vesmíru. Malí vysokoškoláci v priebehu týždňa navštevovali hvezdárne a planetáriá, vyrábali slnečné hodiny či rakety, zaujímavé boli aj tvorivé a divadelné dielne. „Z programu možno taktiež spomenúť cestovanie slnečnou sústavou, návštevu Ruského centra, vesmírne dobrodružstvo s angličtinou a ruštinou, keďže je 60. výročie letu Gagarina do vesmíru, ale aj možnosť dozvedieť sa o vesmírnej strave,“ priblížil Martin Javor, jeden z hlavných organizátorov Prešovskej detskej univerzity. Interaktívne aktivity si pre účastníkov PDU nachystalo aj Krajské múzeum v Prešove, v ktorom sa deti zúčastnili prednášok na vesmírne témy, získavali informácie o vývoji hodín a kalendára, vyrábali si prstienky či pokúšali sa štiepať kameň.

„Veľmi sa teším, že pozvanie realizovať prednášku v rámci PDU prijali aj osobnosti mediálneho a módneho sveta, úspešná módna návrhárka Iba Sandor, ktorá previedla našich mladých študentov v rámci svojej prednášky po svete s fashion designer.  Prostredníctvom svojej prednášky do sveta médií – fenoménu súčasnej doby, zase zasvätila známa rozhlasová moderátorka, absolventka našej univerzity Martina Poláková,“ doplnila informácie k programu Lenka Pasternáková.

Na PDU boli tradične vytvorené dve študijné skupiny „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií), pričom vyučovanie prebiehalo každý deň od 8.00 do 16.00 hod. O 266 účastníkov 14. ročníka detskej univerzity sa staralo celkovo 50 tútorov z radov študentov a 46 lektorov. „Našla som si tu veľa kamarátov, mali super animátorov a veľa zábavných aktivít. Dozvedela som sa zaujímavosti o včelách, ale páčila sa mi aj prednáška o ufe,“ prezradila Eva Karabinošová, ktorá sa zúčastnila detskej univerzite už tretíkrát.

Mgr. Anna Polačková, PhD.
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU