15.12.2021

Jubilejný 55. ročník Akademického Prešova

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, známy ako Akademický Prešov, napísal svoju 55. kapitolu. Festival, ktorý už tradične hostil študentské, poloprofesionálne a profesionálne slovenské a zahraničné divadlá, vyvrcholil 30. septembra na Hlavnej ulici v Prešove pouličným divadlom Parada – Happening v intenciách karnevalového sprievodu. 

V poradí 55. ročník Akademického Prešova sa mal pôvodne uskutočniť v apríli 2021, no z dôvodu presunu dvoch dní z predošlého ročníka, ktoré sa neodohrali pre náhle sa šíriacu druhú vlnu pandémie, ho organizátori presunuli na termín 27. – 30. 9. 2021. Jubilejný ročník sa konal v režime OTP za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. 

Hosťami tohtoročného festivalu Akademický Prešov boli podobne ako v predošlých ročníkoch profesionálne, poloprofesionálne a amatérske divadelné súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Okrem študentských divadiel súťažili jeho účastníci aj kategóriách ako vlastná literárna tvorba, umelecký preklad či mediálne filmové umenie. „Na tohtoročnom Akademickom Prešove sa okrem domácich vysokoškolákov predstavili aj študenti z Bratislavy, Ružomberka, Košíc a Prešova, ktorí sa zapájajú do viacerých inšpiratívnych divadelných workshopov. Na festivale bola pozoruhodná i účasť súborov združujúcich mladších amatérskych interpretov, ktorí sa v tomto roku zúčastnili napríklad pouličného divadla renomovaného hosťujúceho súboru KTO z Krakova, ktorý sa v centre mesta odprezentoval v posledný deň festivalu“, uviedol dramaturg festivalu Miron Pukan. Organizátori sa i v tomto roku usilovali aktivizovať divadelné umenie na stredných školách, ktoré tak môžu pripraviť na umeleckú dráhu budúce osobnosti nielen slovenskej kultúry – hercov, scenáristov, dramaturgov či divadelných režisérov, ktorých formovaniu už vyše polstoročie napomáha aj toto podujatie.

V rámci programu festivalu sa predstavili napríklad Divadlo Actor Košice, ktoré uviedlo vo svojej úprave známe dramatické dielo s prvkami absurdity Stroskotanci niekde na mori poľského tvorcu Sławomira Mrożka. Nechýbali ani Divadlo Konja Košice s Głowackého modernistickou hrou Antigona v New Yorku, Crocus Civitas Košice s hudobnou rozprávkou Kačky Rapotačky, Divadelné štúdio RosArt Ružomberok s postmodernistickým textom Solitarita poprednej  súčasnej dramatičky Gianini Cárbunariu a mnohí iní. „Z hostí je treba spomenúť tiež Divadlo Colectivo Priekopník Veverička Levice, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, ako aj zahraničné divadlá - brnenské divadlo Husa na Provázku s klauniádno-kabaretnou inscenáciou Takt a moskovské Divadlo Liki i Ľubvi, ktoré si svojou hrou pripomenulo slávneho ruského herca, básnika, pesničkára a skladateľa Vladimíra Vysockého,“ priblížil dlhoročný riaditeľ festivalu Karol Horák. 

Jedným z vrcholov tohtoročného festivalu bol krakovský súbor európskeho formátu KTO, ktorý uzavrel festival pochôdzkovým divadlom Parada – Happening na Hlavnej alebo prešovské teatrum mundi s klaunskými, cirkusovými a varietnými číslami a rozličným svetelným a zvukovým ozvláštnením v intenciách karnevalového sprievodu. „Bohatosťou tematických, druhových a žánrových foriem prezentovaných inscenácií festival reaguje aj na pohnuté (ne)časy spojené s neutíchajúcou pandémiou,“ dodáva riaditeľ festivalu. 

Jedným zo špecifík 55. ročníka Akademického Prešova bolo aj to, že sa organizátori v rámci sekcie Vzdelávanie divadlom pokúsili presunúť časť divadelného programu  aj do Košíc, kde v prvý deň festivalu mohli jeho účastníci vidieť inšpiratívne baletné predstavenie tematizujúce tabuizovanú tému – dramatický príbeh Milady Horákovej spojený s politickými procesmi 50. rokov na Slovensku.

Jednotlivé podujatia v rámci AP sa uskutočnili v priestoroch experimentálnej scény Divadla Jonáša Záborského, v malej a veľkej sále Divadla Alexandra Duchnoviča, v Katolíckom kruhu, kaviarni Libresso a Čukoláde. 

****

Vyhlasovateľom Súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska – Akademický Prešov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a Občianske združenie Akademický Prešov. 


Mgr. Anna Polačková, PhD.