25.10.2013

Festival vedy  – Noc výskumníkov 2013

Autor: PhDr. Miriama Knežová

Festival vedy – Noc výskumníkov, podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie, sa tento rok uskutočnil 27. septembra 2013 a už po siedmykrát priblížil verejnosti najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a výskumníkov ako "obyčajných" ľudí s neobyčajným povolaním - osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Podujatie prebiehalo v duchu motta "Researchers are among us – Výskumníci sú medzi nami" v Bratislave, Banskej  Bystrici, Žiline, Košiciach a Tatranskej Lomnici.

Prešovská univerzita v Prešove mala po prvýkrát na podujatí Noc výskumníkov  v OC Optima v Košiciach obsadenie v podobe týchto vedeckých stánkov:

 • 3D BODKY
  Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FHPV PU - predstavila technológiu leteckého 3D laserového skenovania zemského povrchu a objektov nachádzajúcich sa na ňom a proces spracovania získaného bodového poľa pre analýzu prírodných javov spätých so zemským povrchom. V rámci prezentácie bola vystavená bezpilotná helikoptéra Scout B1 – 100. Účastníci si mohli na simulátore vyskúšať ovládanie bezpilotnej helikoptéry. 

 • ÚŽASNÁ ROZMANITOSŤ ŽIVOTA
  Katedra ekológie, FHPV PU - oboznámila verejnosť so súčasným stavom poznania rozmanitosti života. Koľko žije druhov na svete, koľko na Slovensku, ktoré skupiny organizmov sú najpočetnejšie, ako to vieme, koľko druhov ešte nepoznáme, ako ešte dnes možno objaviť nové druhy, ako k tomu môžu prispieť slovenskí vedci, študenti alebo dokonca verejnosť, načo je užitočné poznať biodiverzitu – aká je úloha mravcov, alebo potočníky, načo sú netopiere...

 • FYZIOLÓGIA ČLOVEKA - SPOZNAJ SÁM SEBA
  Katedra ekológie, FHPV PU - Účastníkov aktívne zapojila do experimentu prostredníctvom  rôznych fyziologických meraní systémom Vernier. Mohli si vyskúšať meracie experimenty na oblasti ako je tepová frekvencia a tepová námaha, horné dýchacie cesty ako premena tepla, meranie vitálnej kapacity pľúc, EKG, krvného tlaku po miernej námahe, sily stisku oboch rúk, sily stisku palca, tepová frekvencia a telesná kondícia či meranie teploty v okolitých kvapalinách. 

 • RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE? (... TELO AKO DÔKAZ)
  Fakulta športu PU - hlavným cieľom bolo poskytnúť návštevníkom informácie z oblasti diagnostiky telesnej kondície a zloženia tela športujúcej i nešportujúcej verejnosti so sprievodnou prezentačnou prednáškou Telo ako dôkaz. Záujemcovia si mohli priamo vyskúšať rôzne aktivity.  Napríklad FiTRO Agility Check –  testovanie reakčného času a ohodnotenie reakčno-rýchlostných schopností. Systém slúži na testovanie rýchlosti reakcií na náhodne generované podnety v štyroch rohoch obrazovky. 
  
PhDr. Miriama Knežová
Foto: archív PU v Prešove