18.05.2022

Deň otvorených dverí PU

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Po ročnej prestávke, kedy sa kvôli pandémii realizoval Deň otvorených dverí (DOD) vo virtuálnom prostredí, zavítali opäť na Prešovskú univerzitu (PU) v  Prešove stredoškolskí záujemcovia o  štúdium. Na jubilejnom 10. ročníku DOD PU mohli zažiť univerzitnú atmosféru na vlastnej koži a  spoznať to najlepšie, čo univerzita ponúka. 

Deň otvorených dverí PU patrí už desaťročie medzi vyhľadávané podujatia stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, na akú vysokú školu sa vyberú študovať. Ich rozhodovanie sa každoročne snaží uľahčiť aj DOD, počas ktorého môžu spoznávať vysokoškolské priestory, učebne i laboratória, ale predovšetkým získať všetky informácie o štúdiu na jednom mieste. Súčasťou tradične bohatého programu, ktorý sa odohrával v budove Vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra 1 v čase od 8:00 do 13:00 hod., bolo predstavenie 8 fakúlt a celouniverzitných pracovísk, pričom priestor na prezentáciu využili i študentské organizácie a univerzitné súbory.

Filozofická fakulta si pre svojich návštevníkov pripravila rôzne modelové hodiny, kvízy z  oblasti histórie, estetiky, politológie a cudzích jazykov a psychodiagnostický workshop, ale aj neformálne diskusie so študentmi. Možnosť vyskúšať si rôzne zábavno-edukačné hry a aktivity mali uchádzači na Pedagogickej fakulte, na Fakulte manažmentu, ekonomiky a  obchodu zase mnohí využili príležitosť zúčastniť sa vzorových prednášok z oblasti marketingu, ekonómie či cestovného ruchu.

Fakulta humanitných a  prírodných vied ponúkla prehliadku svojich laboratórií, demonštračné fyzikálne experimenty, objavovanie sveta pod mikroskopom, zaujímavosti a nové objavy zo sveta rôznych organizmov či 3D technológie v geografickom výskume. Na Fakulte športu sa diskutovalo o  možnostiach získania trénerskej kvalifikácie zo zvolenej športovej špecializácie, o skĺbení štúdia s aktívnou športovou kariérou a účasti na kurzoch i zahraničných pobytoch. Uchádzači o štúdium na Fakulte zdravotníckych odborov sa mohli zúčastniť ukážok odborných záchranárskych činností, nácviku poskytovania prvej pomoci a prezentácie kapilárnych odberov. Nechýbalo ani výživové poradenstvo, rôzne techniky čistenia zubov a počúvanie oziev plodu.

Gréckokatolícka teologická fakulta ponúkla prezentáciu písania ikon, umelecké vyrezávanie z  dreva, pletenie čotiek a  vysvetlenie významu ceremoniálnych a liturgických záležitostí. Praktickú ukážku drevorezby a  ikon si pripravila aj Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá odprezentovala svoje rozmanité študijné programy a vedeckú činnosť.

Popri predstavení fakúlt sa na pôde univerzity uskutočnil aj sprievodný program, v  rámci ktorého vystúpil Vysokoškolský folklórny súbor Torysa či Študentské divadlo. Nechýbal ani spev rusínskych ľudových piesní, Zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty či študenti Fakulty športu s krátkou zostavou karate kata a ukážkou bojových umení.

Mgr. Anna Polačková, PhD.