20.09.2022

Šporťáčik: Viac ako pohyb

Autor: Beáta Ružbarská a Lenka Tlučáková


Už viac ako desaťročie organizuje Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove (FŠ PU) športové prázdniny pre deti vo veku od 6 do 11 rokov v športovo-vzdelávacom projekte Šporťáčik.

Na začiatku šlo len o jednoduchú myšlienku vytvoriť zmysluplnú službu pre pracujúcich rodičov, ktorej obsahom bude športové vyžitie pre ich deti. Myšlienka sa ujala a Šporťáčik sa teší veľkej obľube dodnes. 
Základné piliere, ako sú poctivý prístup k práci, široká ponuka pohybových aktivít, jasná štruktúra a zmysluplný koncept aktivít, dávajú tomuto projektu výraznú stabilitu.

V súčasnosti majú rodičia k dispozícii nespočetné množstvo ponúk letných táborov s lákavými programami plnými výletov a rôznych atrakcií. Mienime však, že žiadna atrakcia nedokáže nahradiť osobný prístup animátora či vedúceho, ktorý každú aktivitu pripravuje odborne a starostlivo so zreteľom na jej cieľ a možnosti konkrétnej skupiny i jednotlivcov. Náš koncept stojí na zážitkovom učení sa. Prostredníctvom hry si deti osvojujú a zdokonaľujú nielen pohybové, ale aj sociálne, rozumové i senzorické schopnosti. 

Každoročne sa snažíme program Šporťáčika inovovať. Okrem obľúbených športových aktivít, ktoré v tábore, samozrejme, nesmú chýbať - ako je futbal, stolný tenis, gymnastika či atletika –, sa venujeme sa aj netradičným a moderným pohybovým aktivitám. Fanúšikov si našiel parkúr, ale aj úpolové športy. Tento rok sa tábory niesli v duchu paralympijských hier, kde si deti mali možnosť vyskúšať realizáciu základných lokomócií s vyradením zraku, inokedy sluchu. Zápal detí do boja s dočasným hendikepom nás príjemne prekvapil. A ozaj, viete, čo je to intercross, ogo či spikeball? Naši malí šporťáčikovia to už vedia.

Začínali sme traja. Dnes tvoríme veľký tím ľudí, ktorým práca s deťmi dáva zmysel. Pre nás inštruktorov táto práca predstavuje množstvo hodín príprav programu, propagácie a komunikácie s rodičmi a študentmi. Práve študenti - väčšinou z Fakulty športu PU - výraznou mierou prispievajú k úspešnému priebehu tábora. Uznávame, že si nevybrali najľahšiu cestu. Prichádzajú s kožou na trh pod dohľadom prísneho oka svojich vysokoškolských pedagógov. Študentov delíme na služobne starších, ktorí majú skúsenosti z minulých rokov, a na nováčikov, ktorí sa pasujú s prípravami na cvičebné jednotky a plánujú aktivity prvý raz. Či už sa to týkalo práce nováčikov alebo skúsenejších kolegov, musíme skonštatovať, že tento rok bol mimoriadne vydarený!

A prečo sme takí úspešní? Lebo deti pohyb milujú a my im ho doprajeme do sýtosti, pritom ich veľa naučíme a naučené na záver tábora predvedieme aj rodičom, ktorí majú možnosť prísť sa pozrieť na náš záverečný program. Okrem športových výkonov tam ukazujeme aj umelecké stvárnenie pohybu v podobe krátkej tanečnej choreografie, pretože pohyb a umenie idú ruka v ruke s harmonickým rozvojom detskej osobnosti. 

Beáta Ružbarská 
Lenka Tlučáková
FŠ PU
Foto: archív FŠ