21.12.2022

Vedec Pavol Čekan získal čestný doktorát Prešovskej univerzity

Autor: Anna Polačková


Prešovská univerzita v  Prešove (PU) na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU 5. decembra udelila čestný titul Dr. h. c. slovenskému vedcovi pôsobiacemu v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a  onkológie Pavlovi Čekanovi, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti MultiplexDX.

K akademickému životu patrí nielen vzdelávanie a výskum, ale jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj oceňovanie významných osobností. Najvyšším ocenením, ktoré môže univerzita udeliť, je čestný titul Doctor honnoris causa (Dr. h. c.), a  to poprednej osobnosti, ktorá svojim celoživotným dielom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky. 

Vedecká rada PU sa rozhodla udeliť tento titul aj Pavlovi Čekanovi, ktorý patrí medzi významných výskumných pracovníkov s viac ako 15-ročnými skúsenosťami z výskumnej práce v špičkových výskumných a vládnych inštitúciách. „Pavol Čekan patrí medzi významných vedcov, inovátorov a podporovateľov rozvoja nových technológií v národnom a medzinárodnom meradle. Svojou prácou prispieva k zvyšovaniu presnosti a personalizácii diagnostiky onkologických a ďalších závažných ochorení. Významnou mierou sa podieľa na rozvoji moderných diagnostických metód, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou správnej a včasnej terapie a rozširujú možnosť zachovania zdravia ľudskej populácie,“ vyzdvihol vo svojom príhovore rektor PU Peter Kónya. Zároveň dodal, že Čekan sa svojou výskumnou činnosťou podieľal aj na vývoji novej diagnostickej metódy rakoviny prsníka, Multiplex8+, 8-farebnej RNA FISH a zaviedol diagnostiku na báze miR-375 pre neuroendokrinné nádory.

„Dovoľte mi, aby som sa vám srdečne poďakoval za poctu, ktorá sa mi na Prešovskej univerzite v mojom rodnom meste dostala. Udelenie čestného doktorátu považujem za návrat ku koreňom mojej rodiny, za návrat domov, za obrovské uznanie Alma Mater mojej manželky a mnohých členov mojej rodiny, čo si nesmierne vážim. Znamená to pre mňa naozaj veľmi veľa,“ uviedol na akademickej slávnosti Pavol Čekan. Podľa jeho slov ešte ako malý chlapec z Prešova sníval, že raz sa jeho meno zapíše do histórie biomedicíny. „Kto by to bol povedal, že sa to stane práve počas pandémie. Keď medzi Slovákmi zľudovel názov našich RT-PCR testov na diagnostiku COVID-19 ako ‘Čekanove testy’, spomenul som si na svoj detský sen. Dnes sú na mňa moji rodičia, krstná mama a starí rodičia Petríkovci určite hrdí. A verím, že sa z mojich vedeckých úspechov v nebi teší aj môj svokor Imrich Belejkanič, dlhoročný prorektor Prešovskej univerzity a profesor teológie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. História našej rodiny je úzko spätá s Prešovskou univerzitou, o to viac je pre mňa cťou, že tu dnes pred vami stojím,“ doplnil Čekan, ktorý pri príležitosti udelenia čestného doktorátu na slávnostnom zasadnutí predniesol prednášku s  názvom Ribonukleová kyselina (RNA) - precízny biomarker pre diagnostiku rakoviny a infekčných ochorení.

„Moje malé či väčšie objavy a inovácie využívajú vedci dodnes a ja verím, že čoskoro prídu aj tie veľké a prelomové, najmä v diagnostike rakoviny. Ako malý chlapec som sníval, že sa raz stanem veľkým vedcom. I keď som ešte nenaplnil všetky svoje plány, túžby a sny, verím, že už aj teraz po mne niečo zostane. Aspoň tie ‘Čekanove testy’ alebo to, že dnes Slováci, aj vďaka mne, oveľa lepšie poznajú slovenských vedcov a ich prácu,“ uzatvoril svoju prednášku Čekan, podľa ktorého má slovenská veda veľký potenciál na to, aby mohla konkurovať svetu a prispievať inováciami, objavmi a poznatkami k lepšej, modernejšej, technologickejšej, zdravšej a šťastnejšej spoločnosti nielen na Slovensku. 

***
Pavol Čekan, PhD., B.Sc. sa narodil 25. 3. 1979 v Prešove. V rokoch 2000 – 2003 študoval biochémiu na Islandskej univerzite (University of Iceland, Iceland), kde získal titul B.Sc. V rokoch 2003 – 2009 pokračoval v štúdiu na rovnakej univerzite, kde získal doktorát (PhD.) z chémie. Za svoju vedeckovýskumnú a inovatívnu činnosť dostal viacero významných ocenení. V roku 2016 získal prestížnu cenu StartUp Awards, stal sa víťazom v kategórii Science a celkovým víťazom súťaže. V poslednom období sa MultiplexDX pod jeho vedením zaradila medzi 100 najlepších inovatívnych spoločností v Slovenskej republike a v Európe v rámci New Europe 100 Challengers 2017.

V priebehu pandémie COVID-19 viedol vývoj 11 RT-PCR a LAMP testov na detekciu SARS-CoV-2, ktoré boli registrované, overené, certifikované, predávané, darované a poskytované ako humanitárna pomoc v 26 krajinách sveta. Je autorom a spoluautorom 40 vedeckých článkov, na ktoré je evidovaných 1 647 citácií, h-index: 21. Pavol Čekan pôsobí od roku 2017 ako odborný recenzent vo vedeckom časopise Scientific Reports a tiež ako odborný posudzovateľ pre udeľovanie štipendií v rámci výskumného programu Marie Skłodowska-Curie. Od roku 2018 pracuje ako hodnotiteľ projektov pre Európsku komisiu (Horizon2020-CELAC).

Anna Polačková