05.04.2023

Stredoškoláci zažili vysokoškolský život počas dňa otvorených dverí

Autor: Anna Polačková


Deň otvorených dverí (DOD) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove už roky patrí medzi vyhľadávané podujatia stoviek stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, na akú vysokú školu sa vyberú študovať. Jedenásty ročník DOD sa na pôde univerzity uskutočnil v stredu 8. februára  v čase od 8:00 do 13:00 hod.

Začiatok letného semestra sa na univerzite už tradične spája s  Dňom otvorených dverí. Počas neho môžu uchádzači o  štúdium spoznávať univerzitné priestory, učebne i laboratóriá, diskutovať so študentmi a učiteľmi, ale predovšetkým získať všetky informácie o štúdiu na jednom mieste. Súčasťou bohatého programu v  budove Vysokoškolského areálu bolo predstavenie 8 fakúlt a celouniverzitných pracovísk, pričom priestor na prezentáciu mali aj študentské organizácie a univerzitné súbory.

Filozofická fakulta si pre svojich návštevníkov pripravila rôzne modelové hodiny a  neformálne diskusie so študentmi v  oblasti estetiky, filozofie, politológie a cudzích jazykov, ako aj socioterapeutické aktivity vo forme ukážok techník zážitkovej formy výučby či psychodiagnostickú dielňu alebo historický kvíz. Možnosť vyskúšať si rôzne zábavno-edukačné hry a aktivity mali uchádzači o štúdium na Pedagogickej fakulte, na Fakulte manažmentu, ekonomiky a  obchodu zase mali príležitosť zúčastniť sa viacerých vzorových prednášok z oblasti digitálneho marketingu, psychológie obchodu, ale tiež ekonomiky a cestovného ruchu.

Fakulta humanitných a  prírodných vied ponúkla prehliadku laboratórií a  prezentáciu prístrojov využívaných v molekulárno-genetickom výskume, demonštračné fyzikálne experimenty, zaujímavosti a nové objavy zo sveta rôznych organizmov, ako i 3D technológie v geografickom výskume. Nechýbala ani praktická ukážka práce s  univerzitným včelmajstrom. 

Na Fakulte športu sa diskutovalo o  možnostiach získania trénerskej kvalifikácie zo zvolenej športovej špecializácie, o skĺbení štúdia s aktívnou športovou kariérou a o účasti na kurzoch i zahraničných pobytoch. Záujemcovia sa mohli taktiež zúčastniť prehliadky plavárne, posilňovne, telocvične či špecializovaných učební. Fakulta zdravotníckych odborov prezentovala svoje študijné programy, medzi nimi ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena, fyzioterapia, rádiologická technika a laboratórne vyšetrovacie metódy v  zdravotníctve.

Gréckokatolícka teologická fakulta ponúkla písanie ikon, výrobu čotiek a  tiež prezentáciu elektronických náramkov používaných pri monitorovaní odsúdených na slobode. Praktickú ukážku drevorezby a  ukážku ikon si pripravila aj Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá odprezentovala svoje rozmanité študijné programy a  publikačnú činnosť. Možnosti štúdia predstavilo aj Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín so zameraním na Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, maďarského jazyka a kultúry a Ústav rómskych štúdií, nechýbal ani vedomostný kvíz či zaujímavosti z  rusinistiky.

Popri predstavení fakúlt sa na pôde univerzity odohrával aj sprievodný program, v  rámci ktorého vystúpil Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, študentské divadlo, vysokoškolský komorný orchester Camerata academica a miešaný spevácky zbor Nostro Canto. Atmosféru podujatia dotvorilo aj vystúpenie Zboru svätého Romana Sladkopevca a skupiny Anastasis Gréckokatolíckej teologickej fakulty, Zboru Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a spev rusínskych a šarišských ľudových piesní v  podaní študentov Pedagogickej fakulty.

Prešovskej univerzite sa za posledné obdobie podarilo nielen zastaviť pokles študentov, ale v  tomto akademickom roku zaznamenala o 15 % viac prihlášok o štúdium než vlani. Aktuálne na PU študuje 8 360 študentov.

Anna Polačková