05.04.2023

Poverený minister obrany Naď diskutoval so študentmi o obrannej politike

Autor: Anna Polačková


Prešovskú univerzitu v Prešove (PU) navštívil 30. marca poverený minister obrany Jaroslav Naď. Po oficiálnom stretnutí s  rektorom univerzity Petrom Kónyom diskutoval s  takmer dvomi stovkami študentov o  aktuálnych otázkach obrannej politiky Slovenska aj v  súvislosti s  vojnou na Ukrajine.

„Som rád, že pán minister počas svojej pracovnej návštevy na východom Slovensku zavítal na našu univerzitu, ktorá patrí medzi najväčšie na Slovensku. Vymenili sme si názory na  aktuálne otázky v  oblasti vysokého školstva, pretože je dôležité, aby členovia vlády mali spätnú väzbu od predstaviteľov univerzít, ale i od študentov, s  ktorými sa pán minister v rámci svojej prednášky stretol a  diskutoval,“ uviedol rektor Peter Kónya.

 „Teším sa z  diskusie s  pánom rektorom, je totiž množstvo tém, ktoré možno ani na prvý pohľad nevyzerajú, že by mohli mať niečo spoločné s  ministrom obrany, avšak aj naše dnešné stretnutie svedčí o  tom, že dokážeme nájsť veľa spoločných prienikov a pomáhať si navzájom,“ ozrejmil poverený minister Naď, ktorý sa po stretnutí s  rektorom presunul na diskusiu so študentmi. 

Vo svojej prednáške hovoril o  vplyvoch vojny na Ukrajine na našu krajinu, na jej bezpečnosť a obrannú politiku, ako aj o  spôsoboch a formách pomoci pre vojnou zasiahnutú krajinu. Študenti sa pýtali na vojenskú techniku, ktorá je zasielaná na Ukrajinu, ale zaujímal ich taktiež názor ministra na obnovu povinnej vojenskej služby. V  rámci bohatej diskusie, ktorej sa zúčastnili i ukrajinskí študenti, odzneli aj otázky týkajúce sa mierových rokovaní a  možností vývoja konfliktu či zaujímavosti z  osobného stretnutia ministra s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.

„Pre mňa ako študentku politológie bola prednáška veľmi prínosná. V  súvislosti s  ruskou agresiou na Ukrajine a  poskytovaním vojenskej pomoci sa šíria mnohé dezinformácie, ktoré polarizujú slovenskú spoločnosť. Diskusia s  ministrom Naďom predstavovala príležitosť pochopiť vývoj celej situácie v  širších súvislostiach,“ povedala po prednáške Emília Mariančiková, doktorandka na Inštitúte politológie Filozofickej fakulty PU.

„Odkedy som sám ukončil štúdium na univerzite, rád chodím medzi študentov a  diskutujem s  nimi o  otázkach obrany, bezpečnosti a medzinárodných vzťahoch. Obzvlášť v  tejto dobe je nevyhnuté, aby sme študentom vysvetľovali situáciu, ktorá je jednak na Ukrajine, ale i na Slovensku,“ uzavrel Naď.

Foto: Roman Kazimír