05.04.2023

Prezident Rudolf Schuster sa stal čestným predsedom Správnej rady PU

Autor: Anna Polačková


Po viac ako pätnásťročnom pôsobení v  Správnej rade Prešovskej univerzity (PU) v  Prešove sa J. E. prezident Rudolf Schuster stal jej čestným predsedom. Dekrét o  udelení titulu čestného predsedu mu odovzdal predseda Správnej rady  PU Jozef Petrík.

„Som rád, že som mohol počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v  Správnej rade  Prešovskej univerzity pomôcť.  Nič by sme však nedosiahli, keby sa tu nevytvoril kolektív dobrých ľudí a  fundovaných odborníkov. Prešovská univerzita je síce mladá, ale za svojej existencie toho dosiahla pomerne veľa – získala dobré meno nielen doma, ale aj v  zahraničí, čo je dôkazom toho, že má správny mančaft,“ uviedol pri preberaní dekrétu prezident Rudolf Schuster. „Som rád, že ma ako Košičana Prešovčania prijali. Vždy som podporoval Prešov, jedine vo futbale sme boli konkurenti,“ povedal s úsmevom Rudolf Schuster, ktorý univerzite zaželal, aby si vysoko nastavenú latku nielen udržala, ale zdvihla ju ešte vyššie.

„Pán prezident Schuster je človek, ktorý disponuje nevyčerpateľnými zdrojmi energie. Začal u  nás ako člen správnej rady univerzity, pokračoval ako jej podpredseda a  napokon ju viedol ako predseda. Od prvých dní v  tejto funkcii veľmi svedomito pristupoval k  plneniu svojich povinností a  vždy sa  snažil univerzite pomôcť nájsť riešenia a  východiská. Aj vďaka svoje autorite nám neraz pomohol na miestach, na ktorých by sme to my nedokázali,“ vyzdvihol rektor univerzity Peter Kónya, ktorý prezidentovi zároveň odovzdal pamätnú medailu 25. výročia existencie univerzity.

Foto: Roman Kazimír