20.09.2023

Štúdium a exkurzie seniorov na Univerzite tretieho veku 

Autor: Jana Mitríková

Prešovská univerzita v Prešove ponúka seniorom prostredníctvom Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania možnosť štúdia na Univerzite tretieho veku. V akademickom roku 2022/2023 si takmer dve desiatky seniorov vybralo z ponuky študijných odborov ten, v rámci ktorého majú možnosť absolvovať nielen prednáškové  bloky, ale v priebehu štyroch semestrov aj desiatku exkurzií. Je to odbor Slovensko – predpoklady rozvoja cestovného ruchu.

Počas prvého semestra sme po absolvovaní teoretických prednášok o geologickom vývoji a geologickej stavbe územia Slovenska navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde nás sprevádzal kustód mineralogickej zbierky pán Levendovský. Na prírodovednom odbore pracuje od roku 1992 a geologický zbierkový fond, ktorý v súčasnosti tvorí 16 800 kusov minerálov, drahých kameňov a iných vzoriek, prevzal v roku 2008. Videli sme najväčšie unikáty zo sveta (napríklad geódu ametystu z Brazílie), ale aj zo Slovenska (drahé opály z Dubníka, košický meteorit a iné). 

Druhá exkurzia v zimnom semestri sa uskutočnila v Levoči, ktorá bola v roku 2009 zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Navštívili sme Múzeum špeciálneho školstva a gotickú Baziliku minor sv. Jakuba s presláveným neskorogotickým hlavným oltárom sv. Jakuba. S výškou 18,6 m je najvyšším oltárom svojho druhu na svete. Je z lipového dreva a zhotovili ho v rokoch 1507 až 1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče. K architektonicky najpôsobivejším stavbám levočského námestia patrí okrem baziliky aj budova radnice, postavená pravdepodobne v polovici 15. storočia. Mestská rada tu rozhodovala nielen o osudoch nielen mesta jeho obyvateľov, ale i celého okolia. Pri druhej exkurzii do Levoče, ktorú sme absolvovali v letnom semestri, sme navštívili aj Dom Majstra Pavla z Levoče, kde je vystavená verná kópia slávnej Poslednej večere a Madona z oltára Narodenia. 

Treťou navštívenou expozíciou Spišského múzea v Levoči bol kláštor minoritov, kde boli vystavené jedinečné umelecké diela, ktoré darovali pápeži pri návšteve Slovenska predstaviteľom štátu, cirkevným inštitúciám, príp. jednotlivcom: od najstaršieho doloženého daru pápeža Pia X. z roku 1911 až po dary z návštev pápežov Jána Pavla II. a Františka. 

Štvrtá exkurzia nadväzovala na teoretické prednášky o podnebí a počasí na Slovensku, o povrchových i podzemných vodách a o meraniach, ktoré sa v súvislosti s nimi vykonávajú. Regionálne pracovisko Slovenského hydrometeorologického ústavu v Košiciach sme navštívili počas Dňa Zeme. Najzaujímavejším bodom programu bola pre seniorov prednáška meteorológa Pavla Beránka o tom, ako sa tvorí predpoveď počasia, a ukážky práce s meracími prístrojmi v meteorologickej záhradke. 

Piatu exkurziu sme absolvovali v kúpeľoch Číž, kde sme prišli vybavení teoretickými vedomosťami o minerálnych vodách na Slovensku. Aj napriek tomu, že nám počasie neprialo, exkurziu do kúpeľov vrátane ich rozsiahleho parku, no predovšetkým balneologického úseku, kde sa vykonávajú liečebné procedúry, sme si dostatočne užili. 

Týchto päť exkurzií sme absolvovali vďaka výbornej dopravnej dostupnosti prímestskou autobusovou a vlakovou dopravou z Košíc a Prešova. V nasledujúcom akademickom roku nás čakajú ďalšie exkurzie po Slovensku.  

Jana Mitríková