20.09.2023

Malí vysokoškoláci bližšie spoznávali slovensko

Autor: Anna Polačková


Na Prešovskej univerzite (PU) v  Prešove v  termíne od 10. do 14. júla prebiehal 16. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU), ktorý bol zameraný na 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Viac ako 260 účastníkov počas jedného prázdninového týždňa pomyselne cestovalo po Slovensku a  spoznávalo ho z rôznych uhlov pohľadu. 

Okúsiť študentský život a  dozvedieť sa veľa zaujímavého sa rozhodlo 161 detí v rámci študijnej skupiny bakalárček a 102 študentov skupiny magisterček. „Keď sme pred 16 rokmi otvárali Prešovskú detskú univerzitu, mnohí nás varovali, že to nie je dobrý nápad, že sa nám na ňu nik neprihlási, veď študenti sú v  lete na dovolenke či na kúpaliskách a  určite nebudú chcieť tráviť prázdniny v  škole. Opak je však pravdou. Každý rok máme naplnenú kapacitu, ktorú dokonca z  roka na rok navyšujeme,“ prihovoril sa na imatrikulácii malým vysokoškolákom Martin Javor, jeden z hlavných organizátorov PDU, ktorý im zároveň zaprial týždeň plný zábavy, radostného vzdelávania a nových priateľstiev. 

Vzhľadom na to, že Slovenská republika slávi tento rok 30. výročie svojho vzniku, bolo ústrednou témou detskej univerzity motto "Slovensko 30 rokov", čomu organizátori prispôsobili aj časť svojich aktivít. „Deti pomyselne cestovali po Slovensku, učili sa, kto riadi náš štát, ako je Slovensko vnímané formou rozhlasu, spoznávali kultúrne pamiatky, zašli na návštevu k  južným aj východným susedom, vyrobili si origami či komiks,“ priblížil informácie z programu bakalárčekov Martin Javor. Okrem toho sa naučili, ako sa bezpečne správať na cestách, riešili záhady prísloví a  porekadiel, okúsili, že remeslo má zlaté dno, a  rozpoznávali hviezdy nad Slovenskom. Na krátkych prednáškach sa dozvedeli informácie o  slovenskom športe, zdravom životnom štýle, slovenskom folklóre či  novodobých slovenských dejinách.

Magisterčekovia sa zúčastnili fantazijnej cesty od západu po východ Slovenska. Absolvovali slovný duel mapujúci ich vedomosti o Slovensku, skúsili si pripraviť vlastnú reportáž, a tiež kultúrne vystúpenie súvisiace s ľudovými tradíciami. Objavovali Slovensko a  osobnosti jeho histórie v  knižnici našej univerzity,“ ozrejmila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ktorá v rámci PDU zastrešuje študijný program magisterček. Zároveň doplnila, že na „športovom festivale“ na Fakulte športu sa deti stretli s úspešnými športovcami, ktorí sú absolventmi PU. 

Okrem návštevy Krajského múzea v Prešove bola zaujímavosťou 16. ročníka detskej univerzity aj prehliadka Mestského úradu v  Prešove, kde sa deti dozvedeli o jeho  fungovaní a  zoznámili sa s  dejinami mesta Prešov.

Aj tento rok sme mali na zreteli, že deti sú tým najúprimnejším publikom, ale i najprísnejším kritikom. Pre nás bude ocenením, keď sa s nimi na detskej univerzite stretneme aj o rok. Moje veľké poďakovanie patrí všetkým lektorkám a lektorom, tútorkám a tútorom, ktorí vytvárali príjemnú atmosféru počas tohto vzdelávacieho programu,“ uzavrela Lenka Pasternáková.

***

Na PDU boli vytvorené dve študijné skupiny „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií), pričom vyučovanie prebiehalo každý deň od 8:00 do 16:00 hod. O  malých vysokoškolákov sa počas celého týždňa staralo takmer 60 tútorov z  radov študentov univerzity a  viac ako 40 lektorov. Malí vysokoškoláci boli rozdelení do menších farebne rozlíšených skupiniek a jednotlivé aktivity boli realizované vo veľkých prednáškových aulách, átriách, ale tiež vo vonkajšom prostredí.

Anna Polačková