18.12.2023

Rektor zablahoželal univerzitným oslávencom

Autor: Anna Polačková


Pri príležitosti životných jubileí zamestnancov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa 6. novembra uskutočnilo podujatie, na ktorom rektor univerzity Peter Kónya zablahoželal oslávencom s 50., 60., 70. a 80. výročím narodenín. 

Pokračovanie v začatej tradícií, ktorá mala z dôvodu pandemického obdobia dlhšiu pauzu, aj tak by sa dalo nazvať priateľské stretnutie rektora s oslávencami, ktoré sa konalo v priestoroch univerzitnej jedálne. „Som rád, že sa s odstupom času stretávame pri príležitosti vašich životných jubileí. Všetci ste pôsobili a pôsobíte na našej univerzite nie krátky čas, prežili ste na nej roky, niektorí aj desaťročia, venovali ste našej univerzite nesmiernu energiu, tvorivú prácu a mnohí z vás aj kúsok svojho zdravia. To všetko pre to, aby sa naša univerzita mohla ďalej rozvíjať a napredovať, za čo Vám úprimne veľmi pekne ďakujem,“ prihovoril sa oslávencom rektor Peter Kónya, ktorý im v závere svoj príhovoru zaželal všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, veľa úspechov, radosti a spokojnosti.

Podujatia, nesúceho sa v uvoľnenej atmosfére, sa zúčastnilo bezmála 60 jubilantov, ktorí si z rúk rektora prevzali ďakovný list a pamätnú medailu. „Stretnutie s pánom rektorom si cením a som rada, že sa takéto podujatie organizuje. Je to dôvod na stretnutie a poďakovanie sa zamestnancom za ich snaženie,“ uviedla prítomná oslávenkyňa Iveta Žarnovská z  Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU, ktorá na univerzite pracuje od roku 1999.

Tradíciu  stretávania sa s jubilantami ocenil aj Vladislav Dudinský, vedúci Katedry občianskej náuky Inštitútu politológie Filozofickej fakulty (FF). „Práca všetkých - od upratovačiek a údržbárov až po akademikov si zaslúži aj takú formu pozornosti, ako bolo dnešné stretnutie. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď čas nemá čas a všetko konvertujeme na peniaze, ľudia neodmietajú morálne ocenenie. Skôr naopak. Veď priamym dôkazom bola účasť tých, ktorí prijali pozvanie pána rektora. Mňa osobne mrzí akurát to, že táto iniciatíva nevznikla skôr - prišiel som o niekoľko stretnutí tohto druhu,“ poznamenal s úsmevom jubilant.

„Je naozaj pekné, keď si vie najvyššie postavený človek na univerzite uctiť svojich zamestnancov a venovať im svoj osobný čas, čím dáva príklad vzájomnej úcty pre ostatných členov univerzity. Svedčí to aj o jeho kultúre. Bolo to prekvapivé a potešujúce. Veľmi sa chcem za toto milé posedenie poďakovať,“ doplnila na stretnutí vedúca Katedry hudby Inštitút hudobného a výtvarného umenia FF Janka Hudáková, ktorá na univerzite pôsobí od roku 2000. „Práca na univerzite mi dáva slobodu tvoriť či už umelecké podujatia, alebo publikácie. Dáva mi možnosť viesť a nasmerovať mladých ľudí nielen k odbornosti, ale aj ku filozofii a koncepcii vzdelávania, ale hlavne na ľudskosť a empatiu. Aj tu vidím akúsi svoju malú misiu. Otvoriť študentom cesty k bádaniu, k hĺbke poznania, ku schopnosti kriticky myslieť,“ doplnila Hudáková.

„Ako zamestnankyňa univerzity vnímam toto priateľské stretnutie veľmi pozitívne, okrem osobného stretnutia s pánom rektorom je to aj príležitosť stretnutia, prípadne zoznámenia sa aj s inými zamestnancami univerzity, s ktorými sa vídame na chodbách, avšak na nejaký osobnejší kontakt nie je priestor,“ uzavrela Zuzana Karnišová z Oddelenia knižničných fondov Univerzitnej knižnice PU.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Anna Polačková
Foto: Roman Kazimír