19.04.2024

Prezentácia knihy Karola Horáka - Sírny kotol

Autor: Erika Fedorová


 Aké dôležité je nezatrpknúť, nevzdávať sa, nepremárniť talent. Prekážky sú na to, aby sa prekonávali. Umenie je výzva na hru a my sme na ťahu. To všetko sme si mohli uvedomiť 7. marca 2024, keď sme sa popoludní zišli v príjemnom prostredí centrálnej študovne Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU). Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy ISMŠ FF PU v Prešove tu v spolupráci s Univerzitnou knižnicou PU usporiadala nevšednú autorskú prezentáciu, na ktorej sa zúčastnili študenti, pedagógovia, no predovšetkým milovníci literatúry.

FF PU v Prešove je právom hrdá na úspechy svojich absolventov. Dvaja z nich boli hosťami štvrtkovej besedy: prof. Karol Horák, významný režisér, spisovateľ, literárny vedec a pedagóg, ktorý uviedol svoju najnovšiu knihu próz Sírny kotol, a Dr. Peter Milčák, literárny vedec a zakladateľ prestížneho vydavateľstva Modrý Peter. Moderátormi podujatia boli pedagógovia ISMŠ FF PU v Prešove, prof. Marta Součková a Dr. Miron Pukan, ktorí pohotovo (i pohodovo) viedli rozhovor so svojimi hosťami tak, aby si nielen tí starší z nás mohli zaspomínať na minulosť, ale predovšetkým, aby sa aj mladá generácia (ktorá tvorila väčšinu publika), dokázala preniesť do čias, keď to, čo je dnes v literatúre i v živote také samozrejmé, bolo nemožné.

Karol Horák nás so svojím svojským a nenúteným humorom, bez pátosu, i keď s istou nostalgiou, zaviedol späť do doby normalizácie, prísnej cenzúry a hľadania ľudskej dôstojnosti v nedôstojných podmienkach. Vtipné príhody vznikajúce vo vážnych situáciách ozvláštnili literárnu besedu. Obdobie, keď sa napísanie autentickej knihy stávalo nebezpečným, sú už našťastie preč. O to ťažšie je dnes, keď môže každý písať všetko, nájsť v rôznorodej produkcii dobrú knihu – krehkú či  drsnú, originálnu, vtipnú – knihu s dušou. Peter Milčák o tom vie svoje – aké komplikované je založiť vydavateľstvo, no najmä starať sa oň, neustále hľadať, objavovať kvalitné diela, a tým ponúkať šancu autorom, ktorí nielen chcú, ale aj majú čo povedať. Jeho vydavateľstvo je i po viac ako tridsiatich rokoch zárukou, že literárne hodnoty existujú. Jednou z nich je aj kniha próz Karola Horáka Sírny kotol, dokumentujúca slohovo-typologický aj poetologický vývin slovenskej literatúry od 70. rokov do nového milénia. 

Ukážky z Horákových próz zážitkovo predniesla študentka FF PU v Prešove Lucia Ihnáthová  a doktorandka FF PU v Prešove Terézia Poláková. Záver literárnej besedy oživila autogramiáda Karola Horáka, ktorý svojím neobyčajným ľudským prístupom a nenúteným humorom v individuálnom rozhovore s každým záujemcom o podpis do jeho novej knihy neopakovateľne uzavrel toto literárne popoludnie.
                                                                                                                                                                                   
Foto: UK PU