19.12.2013

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove opäť zvolený za viceprezidenta ACEU

Autor: PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.

V maďarskom meste Kaposvár sa 14. - 15. novembra 2013 konal 4. Kongres ACEU, ktorej jedným zo zakladajúcich členov je Prešovská univerzita v Prešove. Počas kongresu sa konali i voľby prezidenta a viceprezidentov ACEU. Novým prezidentom Aliancie sa stal rektor Kapošvárskej univerzity prof. Ferenc Szavai, PhD. Bývalý prezident prof. Alexandar Andrejevič, PhD. (Educons University, Srbsko) sa stal viceprezidentom, spolu s prof. Reném Matlovičom (PU), prof. Manuelou Epure, PhD.  (Spiru Haret University, Rumunsko), prof. Aleksandarom Nikolovskim (FON University, Macedónsko), dr. habil. Zoltánom Gállom, PhD. (Kaposvar University, Maďarsko). Pri tejto príležitosti udelil rektor Szavai čestné medaily členom ACEU.

Hlavnými bodmi kongresu bolo zhodnotenie uplynulého obdobia a naplánovanie aktivít pre ďalší rok:

  • konferencia CCEDEP 2014 (4. ročník konferencie bude realizovaný v Podgorici, v Montenegre)
  • konferenciu zameranú na dôležité strategické otázky vysokoškolského vzdelávania bude organizovať University of Agribusiness and Rural Development v Plovdive, v Bulharsku
  • letná škola
  • zavŕšenie procesu akreditácie spoločného programu Green Economy
  • stretnutie s predstaviteľmi ministerstiev členských krajín ACEU
  • vedecký časopis Journal of Economic Development, Environment and People (vychádza 4 krát ročne od r. 2012, s možnosťou publikovania zadarmo pre členské inštitúcie ACEU, Spiru Haret University, Rumunsko) 
  • spoločné podávanie medzinárodných projektov
  • univerzitné športové dni (2015, Apeiron University, Bosna a Hercegovina)

Počas svoje existencie Aliancia vypracovala a podala niekoľko projektov. Založenie recenzovaného časopisu, ktorý vychádza štyrikrát ročne, bolo dôležitým krokom v činnosti ACEU.  Konferencia CCEDEP už oslávi 3. rok a tentoraz bude v decembri organizovaná v Montenegre (University Donja Gorica, Plovdiv). Prejavom aktívnej spolupráce boli aj medzinárodné projekty, ktoré boli podané. Prešovská univerzita v Prešove sa aktívne podieľa na aktivitách a prispieva ku budovaniu kvalitnej značky ACEU.

Foto: archív PU v Prešove

Fotografia č.1:
Zľava: Sándor Némethy, PhD. (Göteborg University, Švédsko), Gábor Lehőcz (KU, Maďarsko), prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (PU), prof. Ferenc, Szavai, PhD. (KU, Maďarsko), dr. Zoltan Gall, PhD. (KU, Maďarsko), Plovdiv, Bulharsko, Slobodan Rakic (Educons University), prof. Mirko Tufegdžija (Bosna a Hercegovina)

Fotografia č.2:
prof. Ferenc, Szavai, PhD. (KU, Maďarsko) – novozvolený prezident ACEU