27.06.2024

Ľubo Guman – SIXTY

Autor: Peter Haľko, Peter Kocák


Dňa 10. apríla 2024 sa v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) konala vernisáž umeleckých diel Ľuba Gumana pod názvom SIXTY. Výstava pri príležitosti životného jubilea autora obsahuje 60 umeleckých diel. Kurátorom výstavy je autorov súpútnik, akademický maliar Peter Kocák, ktorý pôsobí ako univerzitný profesor na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty PU.  

Na úvod vernisáže zaznel Žalm 133 v podaní speváckych zborov Nostro Canto a Speváckeho zboru Pravoslávnej bohosloveckej fakulty pod dirigentskou taktovkou Tatiany Kanišákovej, ktorý duchovne naladil početné publikum z radov akademickej obce, ale aj priateľov a obdivovateľov autorovho umenia.

Vernisáž otvoril riaditeľ UK PU Peter Haľko, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že výstava nadväzuje na tradíciu predstavovania absolventov univerzity, ktorým dáva priestor prezentovať svoju aktuálnu výtvarnú tvorbu akademickej obci. Pripomenul, že ide o prvú výstavu Ľuba Gumana v UK PU, ktorý svojou tvorbou nadväzuje na najlepšie tradície modernej prešovskej, resp. východoslovenskej výtvarnej školy, prezentovanej aj autorovými učiteľmi z jeho alma mater.
Ľubo Guman sa venuje kresbe, maľbe, grafike, knižným ilustráciám a objektom, čo dokumentuje aj jeho výstava SIXTY. Ide o druhú, prepracovanú inštaláciu rovnomennej výstavy, ktorá bola inštalovaná v marci 2024 v bratislavskej galérii Umelka. V UK PU autor vystavuje 24 malieb, 35 kresieb a 1 objekt, pričom väčšinou ide o cykly (Goya and Me, De-generácia, Hlboký dych, Čierna kniha rozprávok a Rozhovory s Dušanom P.).

Gro výstavy tvoria naturálne až expresívne kresby, ktorými autor opätovne dokazuje, že patrí k našim najlepším a najvýraznejším kresliarom – figuralistom. Čo v kurátorskom príhovore uviedol Peter Kocák: „Rukopis je seizmografickým obrazom duše. Kresba je rukopis. Gumanova  kresba je ponorom do najintímnejších, ukrytých vrstiev duše. Anima hominis a anima mundi exponované v kresbe a maľbe nenechajú žiadneho percipienta umenia v letargii. Gumanove diela tnú do živého. Rezonujú s podvedomím i nadvedomím duše. Jednoduchosť a priamosť kompozície nám nedáva na výber. Jeho minuciózne precízna, majstrovská, výnimočná kresba perom nás vťahuje do vnútorného priestoru jeho vízií. Kresba je jeho umeleckou esenciou. Gestický „ťah na bránu“ v jeho maľbe exponuje maximálnu energiu, prameniacu z jeho excelentnej kresby. Torzá, gestá, pózy, figurálne, telesné, materiálne a zároveň efemérne, dokáže Guman chirurgicky detailne rozpitvať a podrobiť skúmaniu. Dnes tu máme možnosť vidieť fantastickú maľbu, fantastickú kresbu svetovej úrovne.“ 

Sám autor o svojich kresbách hovorí: „Stále v nich budem hľadať výkrik, pokúšam sa o to, aby moje obrázky kričali, aby boli zrkadlom súčasnej doby. Ja tie kresby nekreslím, ja ich píšem. Okrem znepokojenia je tam aj veľa pozitívna, ale aj skrytých grimasiek a výsmechu – je to v nich zašifrované. Takže na prvý pohľad je to depka, ale na druhý pohľad je to esej o východiskovej situácii. Je to aj o pokore, ktorá z toho vyplýva, len to treba správne prečítať. Verím, že vnímavý pozorovateľ si to uvedomí, keď sa nad tým zamyslí. Veď všetko zlé je aj na niečo dobré, a to je aj motto tohto celého.“

Výstave dominuje monumentálny objekt s názvom Očistec – Spaľovač myšlienok (kombinovaná technika, 405 x 280 cm), ktorý charakterizoval Guman takto: „Tento obraz mal premiéru v roku 2015 v Šarišskej galérii v Prešove pod názvom Očistec. Namiesto červenej plochy, ktorá je tam dnes, vtedy bolo zrkadlo, aby sa v ňom videli všetci tí, ktorí očistu potrebujú. Nová jednoliata červená plocha spája celú výtvarnú inštaláciu a nazval som ju Spaľovač myšlienok. To znamená, že očistec zostal a červená plocha je akýmsi symbolom otvorenej pece, kde by to zlo malo zaniknúť.“ 

Vo svojom príhovore autor ocenil nielen pôsobivú inštaláciu objektu vo veľkorysých priestoroch knižnice, ale poďakoval sa aj za možnosť predstaviť svoju tvorbu akademickej obci PU: „Po 40-tich rokoch sa vraciam na svoju alma mater a som šťastný, že tu môžem predstaviť svoje diela práve pri príležitosti môjho životného jubilea. Som nesmierne vďačný univerzite, a najmä mojim učiteľom, za všetko, čo mi dali a čo ma naučili, a že ma nechali ísť vlastnou cestou. Povzbudzovali ma v tej mojej inakosti, originalite a nechali ma žiť, čo vo vtedajších časoch nebolo práve samozrejmé. S úctou a vďakou spomínam na tieto osobnosti, ktorými boli akademickí maliari Š. Hapák,  T. Gáll, J. Hegyesy, I. Šafranko, D. Srvátka a sochár J. Machaj.“
Vernisáž uzavrela skladba Celebration waltz, ktorú predniesli študentky Katedry hudby Filozofickej fakulty (FF) PU: flautistky A. Semančíková, K. Jakubišinová, ktoré na klavíri sprevádzala S. Yukelson.

Následne si pomerne široké a pestré publikum pozrelo vystavené diela, pričom viacerí návštevníci vernisáže nešetrili slovami nadšenia. „Obdivujem Gumanovu veľmi expresívnu, miestami brutálnu perokresbu. Páči sa mi, ako pracuje s fragmentovaním organického tela, ako sebavedomo nahadzuje „kosti, šľachy a kožu”. Istým spôsobom vytvára svojský variant novej figurácie a v našom meste je to určite jeden z najkvalitnejších zrelých výtvarníkov,“ uviedla Jana Migašová z Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry FF.

Výstava, ktorá mala pôvodne trvať do 10. mája, bola pre veľký záujem verejnosti predĺžená do konca mája 2024.

****

Ľubo Guman (nar. 1964 v Prešove)  
Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach a Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (teraz Prešovská univerzita) odbor výtvarná výchova. Súkromne študoval u akad. sochára D. Pončáka. Od roku 1989 pôsobí na Základnej umeleckej škole – výtvarný odbor v Prešove, v súčasnosti je jej riaditeľom. Svoje diela predstavil na viac ako 40 samostatných výstavách na Slovensku a v zahraničí (Prešov, Bratislava, Košice, Brno, Praha, Hradec Králové, Varšawa, Nowy Sancz, Viedeň, Berlín, vystavoval aj vo Francúzsku, Belgicku, Ukrajine, Maďarsku a Taliansku). Jeho diela sú v mnohých súkromných a galerijných zbierkach doma i v zahraničí.


Foto: UK PU

Foto: UK PU