27.06.2024

Univerzita ocenila prácu pedagógov a priateľov univerzity

Autor: Anna Polačková

 
Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa 15. apríla uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.

Spoločné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU patrí k tradičným univerzitným podujatiam. Uskutočňuje sa za účelom prezentovania informácií vedenia univerzity a zároveň odovzdania ocenení zamestnancom a hosťom univerzity. Rektor v úvodnej časti prítomných informoval o tom, čím žila univerzita v uplynulom roku. „Som rád, že univerzita je v takom stave a v takej kondícii, že dnes môžeme optimisticky bilancovať, čo sa nám v minulom roku na univerzite podarilo dosiahnuť. V predchádzajúcom roku naša univerzita primárne žila nastavením vnútorného systému kvality a akreditáciou. Najvýznamnejšou udalosťou bola návšteva pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a dnes môžem povedať, že sme proces akreditácie úspešne zvládli, za čo vám všetkým úprimne ďakujem,“ vyzdvihol vo svojom prejave rektor Kónya. 

V rámci odpočtu za minulý rok sa dotkol aj výsledkov v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, vzdelávania, vonkajších vzťahov, priblížil významné investičné aktivity univerzity za minulý rok, pričom neopomenul ani pripravovanú a dlho očakávanú rekonštrukciu opláštenia budovy Vysokoškolského areálu, ktorá by mala začať už v závere mesiaca apríl.

V súčinnosti s jednotlivými fakultami následne rektor univerzity udelil zamestnancom a hosťom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. „Chcem sa vám srdečne poďakovať za všetko, čo ste počas uplynulého roka, a nielen počas neho, priniesli pre rozvoj univerzity. Za vašu prácu pre univerzitu, vďaka ktorej môžeme napredovať. Ďakujem nielen tým, ktorí si preberú medaily, ale vám všetkým za to, že ste každý svojím podielom prispeli k výsledkom a úspechom univerzity,“ uviedol rektor Kónya, z rúk ktorého si prevzali medailu viac ako štyri desiatky ocenených.

Atmosféru zasadnutia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 zamestnancov a hostí univerzity, svojím hudobným programom obohatil najstarší umelecký súbor PU – Žensky spevácky zbor Iuventus paedagogica, ktorý vznikol v roku 1964.

Anna Polačková
Foto: František Franko