19.12.2013

Adventný koncert Čaro Vianoc.....

Autor: PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.

Privítaním, v mene hostiteľov, prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., prorektora pre vedu, umenie a akreditáciu Prešovskej univerzity v Prešove a JUDr. Pavla Hagyariho, primátora mesta Prešov, sa začal II. Adventný koncert, ktorý nadviazal na tradíciu začatú vlani. Tohto roku  sa 9. 12. 2013  opäť uskutočnil  v historickej budove PKO – Čierny orol Prešov, za prítomností predstaviteľov Prešovskej univerzity v Prešove, poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove a ďalších hostí.    
Koncert organizovala Rada pre umeleckú činnosť Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, v spolupráci s Inštitútom hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty, Katedrou hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty a Gréckokatolíckym kňazským seminárom PU v Prešove. Auditórium si vypočulo hudobné vystúpenie jednotlivých interpretov, ktorí im umožnili stráviť príjemné blížiace sa sviatočné chvíle pri vianočných melódiách kolied, vinšov, ale aj speváckych prednesov a hudobnej skupiny, ktoré sa  prezentovali modernejšími populárnymi skladbami. 

V dramaturgii programu dostali priestor študenti Prešovskej univerzity v Prešove. V scenári  úvodného adventného koncertu sa prezentoval Miešaný spevácky zboru Nostro Canto, už tradične skvelým vystúpením a umeleckým zážitkom. Dvanásťčlenná spevácka skupina Zboru sv. Romana Sladkopevca Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove uviedla diela, ktoré sú typické pre ich umelecký naturel. S peknou ponukou a nádherným interpretačným výkonom  vianočných kolied a vinšov zo Šariša, v podaní speváckej skupiny a ľudovej hudby, sa predstavil Vysokoškolský folklórny súbor Torysa. Koncert sa niesol aj v znamení sólistov v speve (Aneta Bučková, Miroslava Ištvánová). Obe speváčky dokumentovali, že boli právom ocenené osobitnými cenami poroty na nedávnej medzinárodnej súťaži Moyzesiana 2013. Slávnostný koncert mal finále v podaní hudobnej skupiny Anastasis z Gréckokatolíckeho kňazského seminára. 

V týchto dňoch je hudba neoddeliteľnou súčasťou  blížiacich sa vianočných sviatkov na celom svete. Prešovská univerzita v Prešove s mestom Prešov si pripomenula dôstojným podujatím najkrajšie sviatky roka. Po vydarenom kultúrnom podujatí sa uskutočnila slávnostná recepcia „Koncoročná párty primátora mesta Prešov “ v priestoroch PKO – Čierny orol Prešov, za prítomností všetkých pozvaných hostí  a účinkujúcich.

Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove