24.04.2014

Návšteva z Thomson Rivers University na PU

Autor: PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.


Prešovská univerzita v Prešove spolupracuje s Thomson Rivers University (TRU) v Kamloops v Britskej Kolumbii v Kanade už viac než 10 rokov. Spolupráca bola zameraná najmä na výskum týkajúci sa rómskej populácie. Našu univerzitu, 10 - 11. februára 2014, navštívila prof. Kathleen Scherf z TRU. Hlavnou témou jej pracovných stretnutí bolo prediskutovanie možností spolupráce vo vedeckej a akademickej oblasti. Scherf ocenila najmä infraštruktúru našej univerzity a zároveň oblasti výskumu, ktorým sa pracovníci PU v Prešove venujú. S nie menším záujmom si vypočula informácie o našich študijných programoch, z ktorých viaceré ponúkajú podobný obsah ako na TRU, čo vytvára priestor na výmenu skúseností  pedagogických i vedeckých pracovníkov, ale aj realizáciu spoločných letných škôl, či mobility študentov. 

Kathleen Scherf sa zúčastnila i na Dni otvorených dverí Prešovskej univerzity v Prešove, kde využila priestor i na krátke stretnutie so študentmi našej univerzity, ako aj so záujemcami o štúdium na PU v Prešove.
Prof. Scherf pôsobila 9 rokov ako dekanka Fakulty komunikácie a kultúry na University of Calgary a rok ako rektorka Thomson Rivers University. 

PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
prorektorka pre vonkajšie vzťahy PU v Prešove

Foto: archív PU v Prešove