24.04.2014

Minister Lajčák prednášal na PU v Prešove

Autor: Mgr. Michal Cirner


 Na pozvanie Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, navštívil 13. decembra 2013 Prešovskú univerzitu v Prešove, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – JUDr. Miroslav Lajčák. Pred študentmi, odbornou i laickou verejnosťou vystúpil s prednáškou na tému: „Aktuálne otázky európskej a zahraničnej politiky.“ Tematicky široko koncipované vystúpenie, prispelo vo výraznej miere ku čerstvej formulácii stanovísk, ktoré slovenská zahraničná politika musí priebežne zaujímať v dennodenne meniacom sa svete, plnom nových udalostí, ovplyvňujúcich priamo alebo nepriamo našu krajinu a jej záujmy. 

Minister v ňom poukázal na základné postoje Slovenska v európskych i medzinárodných témach a predstavil výzvy, ktoré stoja pred európskymi politikmi. M. Lajčák sa v príhovore dotkol aj vývoja situácie na Ukrajine a krajinách Východného partnerstva, na západnom Balkáne, Sýrii, a v severnej Afrike. 

Počas živej diskusie minister odpovedal na viaceré zaujímavé otázky študentov Inštitútu politológie a študentov iných študijných odborov Prešovskej univerzity v Prešove, či ďalšie otázky z auditória. Na akademickej pôde našej alma mater sa minister Lajčák cítil veľmi príjemne, čoho dôkazom je aj jeho vyhlásenie: „Som rád, že môžem byť s vami...ešte nikdy som nebol na Prešovskej univerzite, vnímal som to ako hendikep, o to viac, že som rodák z Prešovského kraja, prvých pätnásť rokov života som tu prežil, mám osobitný vzťah k Prešovu, aj k tomuto kraju.“ 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dlhodobo spolupracuje s Prešovskou univerzitou v Prešove formou poskytovania krátkodobých študentských stáží. Oficiálnu spoluprácu formou zmluvy, na základe ktorej majú študenti politológie magisterského a doktorandského stupňa možnosť okúsiť verejnú správu zvnútra, prostredníctvom jednomesačnej stáže, má Inštitút politológie PU v Prešove podpísanú aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Študenti politológie stáž na tomto ministerstve pravidelne absolvujú. 
Minister M. Lajčák v rozhovore s predstaviteľmi univerzity ocenil najmä angažovanosť Inštitútu politológie PU v Prešove v rámci projektov Medzinárodného vyšehradského fondu a ponúkol zapojiť akademický sektor do činnosti obnoveného Národného konventu o EÚ v niektorej z jeho pracovných skupín, zaujímal sa aj o výsledky univerzity vo vzdelávacej i projektovej oblasti.

Foto: AV štúdio CCKV PU v Prešove