24.04.2014

Doctor honoris causa PU španielskemu fyzikovi

Autor: PhDr. Miriama Knežová

 
Rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil titul doctor honoris causa PU z vedného odboru fyzika kondenzovaných látok a akustika, profesorovi fyziky a rektorovi Kantábrijskej univerzity v Santanderi (Španielsko), Josému Carlosovi Gomézovi Salovi. 

Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutočnilo 25. marca 2014, na zasadnutí  Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, rozšírenom o Vedeckú radu Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove, v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove.
Prof. José Carlos Goméz Sal je medzinárodne uznávanou osobnosťou, odborníkom v oblasti fyziky tuhých látok, špecialistom na nízkoteplotné vlastnosti látok so zameraním na magnetizmus. Podieľal sa na vybudovaní španielskej komunity v oblasti neutrónového rozptylu na tuhých látkach. Uznanie tohto faktu viedlo tiež ku jeho niekoľkonásobnému členstvu vo vedeckej rade Institut Laue-Langevin, ktorý je najvýznamnejším výskumným ústavom v Európe zaoberajúcim sa neutrónovým rozptylom a prevádzkujúcim neutrónový reaktor v Grenobli vo Francúzsku. Vybudoval vlastnú školu magnetizmu. Uznaním kvalít tejto skupiny bolo aj zapojenie do špičkových medzinárodných kolektívov, ako bol napr. program FERLIN alebo COST. V súčasnosti vykonáva funkciu rektora Kantábrijskej Univerzity v Santanderi v Španielsku. 

Začiatkom 90-tych rokov zabezpečil zakúpenie novej automatizovanej aparatúry pre výskum tuhých látok PPMS (v roku 1995 jednej z prvých v Európe). Práca s takýmto zariadením umožňuje kvalitatívny pokrok pri získavaní experimentálnych údajov. Toto zariadenie sa dnes stáva veľmi využívaným na celom svete. Dodnes bolo inštalovaných okolo 800 kusov po celom svete. Skúsenosti  zo spolupráce v oblasti využívania umožnili vybudovanie podobného laboratória na pôde ÚEF SAV v Košiciach a v poslednom období aj laboratória VERSALAB na pôde Prešovskej univerzity v Prešove.

Prínos prof. José Carlosa Goméza Sala pre výskum v oblasti fyziky kondenzovaných látok na Slovensku a jeho spolupráca s vedeckými a akademickými inštitúciami v zahraničí i na Slovensku podnietili Fakultu humanitných a prírodných vied PU v Prešove navrhnúť Vedeckej rade Prešovskej univerzity v Prešove udeliť mu titul „doctor honoris causa“ PU.

Na slávnostnom odovzdaní ocenenia sa zúčastnil aj veľvyslanec  Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike J. Excelencia Félix Valdés y Valentín Gamazo, akademickí funkcionári a hostia Prešovskej univerzity v Prešove.
 
PhDr. Miriama Knežová
Foto: Mgr. Viktor Zamborský, AV štúdio CCKV PU v Prešove