14.07.2014

Prešovská detská univerzita 2014

Autor: Mgr. Adela Mitrová, PhD.


Siedmy ročník Prešovskej detskej univerzity, ktorý zorganizovali Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty PU v Prešove, v spolupráci s ostatnými fakultami PU v Prešove, sa niesol v znamení histórie a vykopávok. 

„Vykopávky“ bolo totiž nielen heslo, ale najmä študijný odbor malých študentov, ktorí v termíne 7. – 11. júla 2014 absolvovali „bakalárčekovské“ alebo „magisterčekovské“ štúdium na PU v Prešove. Bohatý týždeň začal slávnostnou imatrikuláciou tentoraz netradične na námestí v historickom centre Prešova. Do stavu študentského deti „pasovali“ rytieri Skupiny historického šermu Cohors a rektor PU v Prešove prof. René Matlovič, odovzdaním „starobylých“ imatrikulačných listín. A tak obyčajne počas prázdnin prázdne chodby a učebne univerzity ožili poznania a zážitkov chtivými deťmi a mladými ľuďmi. Pod pedagogickým vedením množstva lektorov – univerzitných pedagógov, ako aj pozvaných osobností vedy a kultúry – a tútorskou starostlivosťou študentov PU v Prešove malo možnosť spolu 180 detí dozvedieť sa viac o histórii a pamiatkach nielen nášho mesta a regiónu, o výskumných metódach archeológov, o pôvode kníh, o starých remeslách a omnoho viac prostredníctvom prednášok, seminárov či tvorivých dielní a exkurzií. Malí študenti mali napríklad možnosť vyskúšať si vykopávky priamo v teréne na cvičnej archeologickej sonde, ale tiež prácu zlatokopov v koryte novoobjavených riek, vytvorených v areáli PU v Prešove. Krátky, ale pestrý študijný týždeň vyvrcholil v piatok napísaním záverečnej práce, vernisážou študentských prác a slávnostným odovzdávaním cien a diplomov úspešným absolventom na promóciách. 

Otvoriť dvere poznania a využiť príležitosť stráviť päť prázdninových dní netradične a zmysluplne doslova na pôde PU spoločne s inými stálo za to. Veľkým zadosťučinením všetkých organizátorov a lektorov, ktorých v krátkom článku ani nie je možné menovať, bol záujem, radosť a vďačnosť detí a rodičov, a tiež vyjadrenie nádeje, že o rok sa na PDU stretneme znova. 

Mgr. Adela Mitrová, PhD.
Foto: archív PF, AV štúdiou CCKV PU