14.07.2014

Rádio PaF najlepším internátnym rádiom na Slovensku

Autor: Lucia Cingelová

Od štvrtka, 10. apríla, do nedele, 13. apríla 2014, sa už po desiatykrát konala celoslovenská súťaž internátnych rozhlasových štúdií, Rádioralley 2014. Tým najlepším sa pre tento rok stalo internátne rozhlasové štúdio Prešovskej univerzity v Prešove Rádio PaF.

Súťaž Rádioralley je putovná a tohto roku sa konala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Na súťaži sa zúčastnilo 10 slovenských amatérskych rádií (TLIS Bratislava, Aetter Trnava, Karavána Trnava, MLADOSŤ Nitra, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, PULZ Ružomberok, ŠTuRKo Košice, RÁDIO 9 Košicea Rádio PaF Prešov), svojou návštevou však už po druhýkrát potešili aj dve české študentské rádiá (Rádio K2 České Budějovice a Rádio R Brno).
Samotná súťaž je výberom a prehliadkou toho najlepšieho, čo internátne rozhlasové štúdiá v priebehu roka nahrali a vysielali, následne tieto nahrávky (tentoraz v počte 147) spoločne počúvajú a hodnotia vzájomne medzi sebou. Okrem nich hodnotí aj odborná porota, pozostávajúca prevažne z ľudí pracujúcich v profesionálnych rádiách (napríklad RTVS, či Jemné melódie). 
Po absolvovaní odposluchov nasleduje tiež simulácia improvizovaného živého vysielania a súťaž Fonoralley, kde počas troch hodín musia jednotlivé tímy vymyslieť, nahrať a postrihať krátky žurnalistický útvar na zadanú tému.

Posledný deň súťaže sa venoval odovzdávaniu ocenení v jednotlivých kategóriách, Rádiu PaF sa podarilo spoločne zo všetkých kategórií vyzbierať 15 diplomov, vrátane toho posledného, za najúspešnejší kolektív súťaže. Zopakovala sa tak história z roku 2010, kedy sa Rádioralley konala na pôde Prešovskej univerzity v Prešove a Rádio PaF sa umiestnilo na prvom mieste.

Lucia Cingelová
Foto: archív Rádia PaF