14.07.2014

Vernisáž výstavy fotografií Rudolfa Schustera – AKO PRAMEŇ ŽIVOTA

Autor: Ing. Peter Haľko


V Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) sa 24. júna 2014 konala vernisáž výstavy fotografií Rudolfa Schustera – AKO PRAMEŇ ŽIVOTA. Výstavu v spolupráci s autorom zorganizovala UK PU pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa autorovi. Exprezident Rudolf Schuster na výstave predstavil vyše 40 veľkoformátových fotografií z cestovateľských výprav, ktoré boli publikované v jeho najnovšej knihe s rovnomenným názvom.  Kurátorsky výstavu pripravil Mgr. Jaro Ondo z Katedry výtvarnej výchovy a umenia FF PU a slávnostne ju otvoril rektor PU v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Účastníci vernisáže mohli obdivovať najmä fotografie Aljašky, Severného pólu, Islandu, Kamčatky, Grónska, ktoré autor počas vernisáže podrobne opísal a tiež okomentoval okolnosti ich vzniku, čim prítomným pripravil nezabudnuteľný zážitok. 

Súčasťou vernisáže bola aj výstava takmer 50-tich publikácií Rudolfa Schustera, ktoré ilustrovali jeho rôznorodú celoživotnú publikačnú aktivitu. Okrem cestopisov a fotopublikácií návštevníkov zaujali najmä detektívne romány. 
Obe výstavy si návštevníci mohli v UK PU pozrieť do 25. októbra 2014.

Ing. Peter Haľko
Foto: archív UK PU


Kurátorsky príhovor:
Vaša excelencia, Vážený pán prezident, milí prítomní,
Je mi cťou uviezť moje krátke expozé, v záujme aby bolo aspoň trochu súcim, zmysluplným ohlasom k výstave fotografií  Rudolfa Schustera pomenovanej "Ako prameň života".
Vo všeobecnosti obrazy, fotografické zábery sú definíciami vizuálnych prvkov, ktoré si autor vyberá aby zachytil a sprostredkoval divákovi atmosféru, osobitosť videného  a zažívaného, aby priblížil svoj pocit. 
Niet silnejšej témy ako príroda. Všimnime si fascinovanie autora navštevovaním miest, kde sa rodia tieto témy, kde ústia, kde pramenia. V tejto chvíli sme účastníkmi týchto ciest. Je ich niekoľko desiatok. Nepočítajme ich však, ich súčet je tvorený obrázkami, z ktorých každý je jeden, jedinečný ako primus momentu stretnutia s daným miestom ako túžba fotografa podať správu o ňom.
Čo sa v tomto momente deje? Rímsky cisár Gracián svojho času vyriekol: "Za každých okolností  získaj na svoju stranu čas". Pripodobnime si tento výrok a získajme na svoju stranu expozičný čas. V tejto kratučkej chvíli  vzniká záznam. Ten zlomok sekundy je druhou fázou tvorby fotografie, po zakomponovaní. Grafické prvky fotografie môžu ožívať.  Tvary, línie, štruktúry, textúry, farby. Skúsený fotograf Rudolf Schuster si je vedomý dôležitosti tejto notácie a z fotografií cítime nadšenie sledom týchto udalostí.  Prácu uľahčuje členitý a navrstvený horizont a sťažuje úbytok svetla a nečas. Obraz pozorovanej krajiny vzniká znova a znova. Pokračuje zápis o krajine, pokračuje rozprávanie znovuobjavených prameňov života.
Vážený pán prezident, vážení prítomní . Každá fotografia tejto výstavy je dôkazom autorovej odhodlanosti, húževnatosti a zručnosti. S vďakou za možnosť prizrieť sa Vášmu dielu, končím moje expozé o expozičných hodnotách veľmi cenných momentov na našich cestách. Ďakujem.
                                                                                                                                                  
jaro ondo