03.06.2015

UNIPO DAY a UNIPOFEST rozhýbal univerzitu

Autor: Ing. Gabriela Dzurišová

Prešovská univerzita v Prešove, na čele s rektorom prof. RNDr. René Matlovičom, PhD.,  otvorila 29. 4. 2015, v hlavnej budove vysokoškolského areálu (VŠA), 3. ročník športovo-kultúrneho podujatia UNIPO DAY 2015. Športovú časť otvoril prorektor pre vedu, umenie a akreditáciu prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., v Športovej hale PU. 

Napriek nepriaznivému počasiu sa vysokoškolským areálom niesla dobrá nálada a spev. V priestoroch VŠA sa prezentovali jednotlivé fakulty a organizácie, každá niečím výnimočným. Cez prezentáciu výrobnej a obrábacej techniky, možnosť ochutnať vyšľachtené čaje, ochutnávky gréckokatolíckych „prosfor“, masáže chrbtice, merania skoliózy, ukážky výrobkov zo zariadení sociálnych služieb, možnosť zahrať si zábavné detské hry, aktivity zamerané na logiku, trpezlivosť, až po maľovanie univerzitných log v podaní Katedry výtvarnej výchovy a umenia, Inštitútu hudobného a výtvarného umenia PU. Nechýbalo ani vystúpenie umeleckých telies, ktoré zabezpečuje Katedra hudby, Inštitútu hudobného a výtvarného umenia PU. O svojich aktivitách informovali aj organizácie AIESEC, ESN UNIPO Prešov, AZU, či Univerzitné pastoračné centrum. 

Zatiaľ, čo v budove vysokoškolského areálu prebiehal kultúrny program, v Športovej hale PU  a na multifunkčnom ihrisku družstvá proti sebe odohrávali volejbalové a futbalové zápasy. Na volejbalovom turnaji sa zúčastnilo 12 družstiev, z toho prvé tri miesta si vybojovala Fakulta športu PU v podaní: 1. miesto – Plameňáci, 2. miesto – Morgenovci, 3. miesto – Paseka.

Na futbalovom turnaji sa zúčastnilo 13 družstiev a víťazné priečky zase obsadila Fakulta športu PU. Prvým sa stal tím FC Jaščurky. Druhé miesto patrilo družstvu FK Crvena Zvezda a tretie miesto si vybojovalo družstvo Jokers. Medaily a poháre odovzdával víťazným tímom prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., prodekanka pre vedu a rozvoj Fakulty športu PU v Prešove PaedDr. Iveta Boržíková, PhD. a vedúci Katedry edukológie športov FŠ PU v Prešove PaedDr. Juraj Mihalčín, PhD.

Ani tento rok nechýbala pomyselná čerešnička na torte nášho akademického roka a zavŕšenie letného semestra festivalom s názvom UNIPOFEST 2015. Areál vedľa nového internátu sa začal napĺňať a na pódiu sa ako prvá objavila kapela CITY a ich melodický neo-klasický rock bol tým najlepším štartom. Špecialitou tejto zostavy a jej hlavnou hviezdou bol prodekan FF Ing. Martin Lačný, PhD., ktorý ukázal svojim kolegom, ako trávi svoj voľný čas a tí sa nestíhali čudovať. Rovnakú pochvalu si kapela vyslúžila aj v momente, keď sa na pódiu objavil aktuálny rektor prof. RNDr. René Matlovič, PhD., v ten deň novozvolený kandidát na rektora prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. a pani kvestorka Ing. Mária Nováková, ktorí slávnostne otvorili už štvrtý ročník UNIPOFESTU 2015. Po želaniach príjemnej a hlavne bezpečnej zábavy na pódium dorazili miláčikovia východoslovenského publika kapela HEĽENINE OČI a s nimi sa na oblohe zjavilo aj vytúžené slnko a jasná obloha. Od tohto momentu nabral festival tempo, ktoré predčilo všetky očakávania. S trofejou majstrov Slovenska sa prišli pochváliť volejbalisti VK MIRAD PU Prešov, Prešovská freerunová a parkúrová zostava B.O.C. crew predviedla atraktívne vystúpenie plné sált, skokov a silových prvkov. Po nich sa na pódiu predviedli kapely ODTIAĽ POTIAĽ a SÁM SEBOU, ktoré striedali súťaže pre plný areál návštevníkov o atraktívne ceny. Všeobecne známe hity v rockovom šate, ktoré pozná niekoľko generácií priniesla zostava KAREL GOTT Rock Show. To už sa s nami lúčili aj posledné lúče slnka a dlhšie prípravy na pódiu dávali tušiť, že prichádza niečo výnimočné. Na pódiu sa objavila kapela RAMMSTEIN Revival a ich dych vyrážajúca ohňová a pyrotechikou nabitá show. Čas sa napĺňal a davy priaznivcov obsadili aj posledné miesta areálu. Atmosféra bola úžasná a potlesk privítal aj hlavnú hviezdu večera, ktorou bola kapela DESMOD. Publikum ako jeden človek spolu s Kulym spievalo všetky najväčšie hity a nemohlo chýbať ani V dolinách..., ktoré sa nieslo do neskorej noci. 

Ing. Gabriela Dzurišová
Mgr. Jana Palenčárová
Foto: AV študio CCKV PU v Prešove
Luboš Krahulec Photography