03.06.2015

DNI ČESKEJ LITERATÚRY 2015

Autor: Ing. Peter Haľko

Pod záštitou prof. PhDr. Reného Matloviča PhD., rektora Prešovskej univerzity v Prešove, sa 21. - 23. apríla 2015 uskutočnil v troch východoslovenských mestách – Prešove, Košiciach a Starej Ľubovni literárny festival DNI ČESKEJ LITERATÚRY 2015. Odborný garantom podujatia bola prof. PhDr. Anna Valcerová, PhD. z Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty PU, na podnet ktorej sa celý festival konal. Hlavnými organizátormi podujatia boli Ministerstvo kultúry Českej republiky, zastúpené Mgr. Radimom Kopáčom a Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove v zastúpení Ing. Petrom Haľkom, ktorí cele podujatie spoločne pripravili a koordinovali. Ďalšími spoluorganizátormi festivalu boli Slovensko-český klub v SR Košice (Mgr. Helena Miškufová), Verejná knižnica Jána Bocatia (Ing. Soňa Jakešová), Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa (Mgr. Ivana Šipošová), Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (PhDr. Daniela Džuganová) a České centrum v Bratislave (Mgr. Petra Darovcova). Podujatie sponzorsky podporili firmy Portál Slovakia – Nadežda Čabiňáková a SLOVART G.T.G Bratislava.

Cieľom podujatia bolo formou autorského čítania a besied so súčasnými protagonistami českej literatúry priblížiť aktuálnu podobu českej literatúry východoslovenskej verejnosti a predovšetkým študentom vysokých škôl.

Ministerstvo kultúry ČR vyslalo na Slovensko štyroch autorov, ktorými boli: Věra Nosková, Markéta Hejkalová, Michal Šanda a Jan Pavel. Títo sa snažili uvedený cieľ podujatia (či skôr v tomto prípade, išlo skôr o poslanie či literárnu misiu) naplniť. Samotní protagonisti si svojou bezprostrednosťou a poctivým, profesionálnym prístupom získali divákov (poslucháčov) a vyplnili tým najlepším spôsobom literárne vákuum (nedostatok českých literátov na východe Slovenska – najmä v Prešove), ktoré sa prejavilo po ukončení činnosti Českého centra v Košiciach po r. 2012. Jednotlivé autorské čítania a besedy trvali približne 120 min., pričom autori okrem čítania a rozprávania o svojom diele využívali aj počítačové prezentácie. Záver každej besedy tvorili diskusie s divákmi a autogramiády.  O veľmi dobrej atmosfére medzi autormi a ich prístupe k podujatiu svedčí aj to, že sa na jednotlivých besedách zúčastňovali všetci literáti spoločne. Okrem študentov a pedagógov Prešovskej univerzity v Prešove podujatie ocenila najmä česká komunita v Starej Ľubovni a predovšetkým v Košiciach.

Dni českej literatúry 2015 možno považovať za veľmi vydarené a prospešné podujatie, vďaka ktorému sa opäť do povedomia našej verejnosti dostala súčasná česká literatúra. Slovenskí spoluorganizátori podujatia vyjadrili potešenie nad jej úspešným priebehom a vďaku za podporu Ministerstvu kultúry ČR a jednotlivým autorom, ktorí sa na tejto literárnej misii zúčastnili. Veríme, že išlo o prvú literárnu lastovičku, ktorá otvorí novú tradíciu a v blízkej budúcnosti budeme môcť opäť spoločne pripraviť podujatia, ktorých cieľom bude propagácia českej kultúry v našom regióne.

Ing. Peter Haľko
Foto: archív UK PU

Na fotografii zľava: 
Peter Haľko, Věra Nosková, Jan Pavel, Anna Valcerová, Markéta Hejkalová a Michal Šanda