04.06.2015

Prezident SR na pôde Prešovskej univerzity v Prešove

Autor: doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.


Prešovskú univerzitu v Prešove navštívil 20. marca 2015 prezident SR J.E. Andrej Kiska. V diskusii s vedením Prešovskej univerzity v Prešove sa venovali otázkam kvality nielen vysokého školstva, ale vzdelávania vo všeobecnosti. Diskutovalo sa aj o otázkach akreditácie, financovania vysokých škôl, tvorby rozpočtu a realizácii projektov. Po stretnutí s vedením univerzity sa presunul do prednáškovej miestnosti, kde so študentmi diskutoval na rôzne témy.
 
Prezident SR zdôraznil význam kvalitnej prípravy budúcich pedagógov, manažérov, odborníkov v humanitných a prírodných vedách. Rozprával o možnostiach, ktoré mladá generácia má ako i o potrebe vytrvalosti, budovania sebavedomia, cieľavedomosti. Vo svojej prednáške inšpiroval a vyzval študentov k iniciatíve, tvorivosti, k snahe prejaviť sa už počas študentských liet tak, aby v čase uplatňovania sa na trhu práce sa už mohli prezentovať výsledkami svojich aktivít. 

 „Dnešné problémy školstva sú známe. Je to školstvo, ktoré je, žiaľ, v mnohých smeroch financované podľa počtu študentov, ďalej sú to zastarané osnovy či problémy s verejným obstarávaním. Vidím však ochotu veci meniť na ministerstve školstva. Vyzval som zároveň aj pedagógov tejto univerzity, aby sa zapojili do verejnej diskusie a pomohli. Slovenské školstvo sa dá skvalitniť,“ povedal prezident SR.

Po otázkach zo strany študentov prezradil, že mu je veľmi blízke povolanie pedagóga a povedal aj prečo. „Ja by som chcel byť učiteľom. Ako študent vysokej školy som si dokonca robil pedagogické minimum. Byť s mladými ľuďmi, hovoriť im o príkladoch, o možných zmenách, dať im tú energiu, je to najkrajšie, čo človek môže. To, ako naša krajina vyzerá a bude vyzerať, je aj vo vašich rukách."

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. a web stránka prezidenta SR
Foto: AV štúdio CCKV PU